Blog

28.03.2019

Specjalności uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Specjalności uprawnień budowlanych

Na polskim rynku pracy posiadanie uprawnień budowlanych to bez wątpienia duży atut, a także prestiż (program na komputer). Dokument ten zapewnia podniesienie swojej wartości w oczach potencjalnych pracodawców, a także umożliwia ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kwalifikacji. Wiąże się także z wyższymi zarobkami i znacząco zwiększa możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (program na telefon). Wynika to z faktu, że uprawnienia budowlane są akceptowane w większości państw, w tym przede wszystkim w państwa Unii Europejskiej. Dzięki nim można pracować w wielu prestiżowych biurach projektowych i firmach wykonawczych, a także pełnić ważne funkcje w jednostkach budżetowych i naukowych technicznych.
Istnieje kilka specjalności dla uprawnień budowlanych, przy czym niemal każda z nich jest oblegana na egzaminach – wyjątek stanowi specjalność wyburzeniowa, na którą jest niewielu chętnych (program na egzamin ustny).

Elastyczność w zakresie możliwości zatrudnienia

Specjalności uprawnień budowlanych

Zdecydowanie najwięcej chętnych stara się o specjalność konstrukcyjno-budowlaną, ale oprócz tego sporo osób zdaje egzamin także na inne specjalności, np.:
• architektoniczną,
• inżynieryjną hydrotechniczną (promocja 3 w 1),
• inżynieryjną mostową,
• inżynieryjną drogową,
• inżynieryjną kolejową – w zakresie sterowania ruchem kolejowym lub w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• instalacyjną telekomunikacyjną,
• instalacyjną elektryczną,
• instalacyjną sanitarną (segregator).
Zdobycie uprawnień nie jest łatwe, ponieważ konieczne jest posiadanie wymaganego przepisami wykształcenia, odbycie praktyk zawodowych oraz zdanie egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z części pisemnej i ustnej. Na pewno jednak warto postarać się o uprawnienia, ponieważ dzięki nim nie tylko łatwiej o dobrze płatną pracę, ale można również założyć własną działalność gospodarczą czy kierować większą firmą. Zwiększa się też elastyczność w zakresie możliwości zatrudnienia. Oczywiście samo posiadanie uprawnień to jeszcze nie wszystko, ponieważ aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, trzeba jeszcze być aktywnym członkiem izby samorządu zawodowego i posiadać ubezpieczenie OC (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami