Blog

30.05.2018

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu


Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

 

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.


Instalacje wentylacyjne – przewody wentylacyjne wykonane zostaną z materiałów niepalnych. Prowadzenie przez pomieszczenia przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia.


Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spełniać następujące wymagania:


• przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siła większa niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,


• zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejecie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,


• w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,


• filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnętrza palących sie czastek,


Instalacja elektroenergetyczna – obiekt został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik pradu usytuowany przy obiektach parkingu i parku maszyn


Instalacja odgromowa – wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony specjalnej.


Dobór urządzen przeciwpożarowych w obiekcie stadionu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególnosci: stałych urządzen gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urzadzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.


Stałe urządzenia gaśnicze – związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru – zgodnie z § 21 nie są wymagane. System sygnalizacji pożarowej – obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – zgodnie z § 24 nie jest wymagany dla niskich budynków kategorii ZL III .


Dźwiekowy system ostrzegawczy – umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z sygnalizacji pożarowej lub przez operatora – zostanie wykonanie na bazie istniejącego nagłośnienia stadionu i będzie posiadał awaryjny system zasilania.


Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – zaprojektowano sieć zewnętrznych hydrantów. Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych – nie wymaga się.

 

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami