Blog

Elewacja zdjęcie nr 10
30.05.2018

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu

W artykule znajdziesz:

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - przykładowy opis do projektu


Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

 

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.


Instalacje wentylacyjne – przewody wentylacyjne wykonane zostaną z materiałów niepalnych. Prowadzenie przez pomieszczenia przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia.


Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spełniać następujące wymagania:


• przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siła większa niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,


• zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejecie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,


• w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,


• filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnętrza palących sie czastek,


Instalacja elektroenergetyczna – obiekt został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik pradu usytuowany przy obiektach parkingu i parku maszyn


Instalacja odgromowa – wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony specjalnej.


Dobór urządzen przeciwpożarowych w obiekcie stadionu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególnosci: stałych urządzen gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urzadzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.


Stałe urządzenia gaśnicze – związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru – zgodnie z § 21 nie są wymagane. System sygnalizacji pożarowej – obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – zgodnie z § 24 nie jest wymagany dla niskich budynków kategorii ZL III .


Dźwiekowy system ostrzegawczy – umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z sygnalizacji pożarowej lub przez operatora – zostanie wykonanie na bazie istniejącego nagłośnienia stadionu i będzie posiadał awaryjny system zasilania.


Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – zaprojektowano sieć zewnętrznych hydrantów. Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych – nie wymaga się.

 

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Elewacja zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Elewacja zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Elewacja zdjęcie nr 15 Elewacja zdjęcie nr 16 Elewacja zdjęcie nr 17
Elewacja zdjęcie nr 18
Elewacja zdjęcie nr 19 Elewacja zdjęcie nr 20 Elewacja zdjęcie nr 21
Elewacja zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Elewacja zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Elewacja zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Elewacja zdjęcie nr 31 Elewacja zdjęcie nr 32 Elewacja zdjęcie nr 33
Elewacja zdjęcie nr 34
Elewacja zdjęcie nr 35 Elewacja zdjęcie nr 36 Elewacja zdjęcie nr 37
Elewacja zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Elewacja zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Elewacja zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami