Blog

25.06.2021

Stan graniczny zmęczenia konstrukcji

W artykule znajdziesz:

Stan graniczny zmęczenia konstrukcji

Stan graniczny zmęczenia konstrukcji

Zarówno cała konstrukcja, jak i wszystkie jej elementy powinny być zabezpieczone przed wystąpieniem stanów granicznych nośności lub użytkowania, po osiągnięciu których przestałaby pełnić swoje funkcje lub odpowiadać założonym wymaganiom fctkowym (PN-76/B-03001) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do stanów granicznych nośności należą:
- stan graniczny wyczerpania nośności krytycznych przekrojów lub fragmentów kontrakcji,
- stan graniczny utraty stateczności przez ściskane elementy konstrukcji, tzn. wyczerpania nośności krytycznych przekrojów tych elementów,
- stan graniczny zmęczenia konstrukcji przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych.

Do stanów granicznych użytkowania należą:
- stan graniczny pojawienia się rys,
- stan graniczny rozwarcia rys,
- stan graniczny ugięć.
Poza sprawdzeniem tych stanów granicznych należy przeanalizować i zabezpieczyć konstrukcję przed wystąpieniem innych stanów granicznych nośności i użytkowania. Sprawdzenie powinno być przeprowadzone zarówno dla stadium użytkowania, jak i realiami konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W obliczeniach dla stadiów realizacji, tj. wznoszenia konstrukcji monolitycznych lub rozformowania, transportu i montażu konstrukcji prefabrykowanych, uwzględnia się obciążenie ciężarem własnym.

W obliczeniach dla stadium użytkowania należy uwzględnić wszystkie obciążenia stałe, najniekorzystniejszą kombinację obciążeń zmiennych, skurcz betonu i zmiany temperatury oraz możliwość wystąpienia obciążeń wyjątkowych.
Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności smukłych elementów ściskanych oraz stanu granicznego ugięć należy uwzględnić podział obciążeń na krótko- i długotrwałe, i przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowania konstrukcji (z wyjątkiem stanu panicznego zarysowania konstrukcji 1 kategorii rysoodporności) - uwzględnić obciążenia charakterystyczne ze współczynnikami jednoczesności występowania obciążeń i współczynnikami redukcji obciążenia (uprawnienia budowlane).
Siły wewnętrzne należy obliczać przy założeniu sprężystej pracy konstrukcji, przyjmując schematy statyczne odpowiadające warunkom pracy w stanach granicznych nośności i użytkowania. W płytach i drugorzędnych belkach statycznie niewyznaczalnych przy obliczaniu sił wewnętrznych dla stanu granicznego nośności można również posługiwać się metodami uwzględniającymi uplastycznienie betonu i stali. Metod tych nie należy stosować do obliczania konstrukcji poddanych działaniom obciążeń wielokrotnie zmiennych (program egzamin ustny).

Płyty prostokątne dwukierunkowo

Płyty ciągłe sztywno połączone na podporach z belkami oraz belki ciągłe sztywno połączone na podporach z belkami lub słupami można obliczać jako podparte przegubowo.
Przy wyznaczaniu momentu w przęśle skrajnym utwierdzenie na podporze skrajnej można uwzględniać jedynie wtedy, gdy przeniesienie tego momentu przez belkę jest uzasadnione obliczeniowo. Przyjmowane do obliczeń momenty zginające w środkowych przęsłach płyt i belek ciągłych nie powinny być mniejsze od momentów wyznaczonych przy założeniu (opinie o programie).
W razie nierównych przęseł moment podporowy oblicza się wprowadzając do tych ów większą z rozpiętości dwóch przyległych przęseł.

Płyty prostokątne dwukierunkowo zbrojone oblicza się zwykle korzystając z tablic ów opartych na teorii sprężystości. W płytach ciągłych dwukierunkowo zbrojonych na czterech krawędziach na belkach żelbetowych, monolitycznie związanych obliczone momenty można zmniejszyć o:
- 20% dla przęseł i podpór środkowych,
- 10% dla przęseł skrajnych i podpory (segregator aktów prawnych).
Długość obliczeniową I0 elementów ściskanych można wyznaczyć wg zasad mechaniki /li, a dla niektórych elementów wg PN-82/B-03264. Ta sama norma podaje wzory długości obliczeniowe słupów w układach ramowych.

Sprawdzenie stanów granicznych nośności polega na wyznaczeniu miarodajnych konstrukcji i wykazaniu, że występujące w nich siły wewnętrzne, wywołane pili mii ni obciążeń obliczeniowych, a dla stanu granicznego zmęczenia konstrukcji, nie przekraczają ich nośności lub na zabezpieczeniu konstrukcji ich wystąpieniem. W obliczeniach uwzględnia się odpowiednio współczynniki do obliczeniowej wytrzymałości betonu i stali (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami