Blog

10.10.2019

Standardy praktyki zawodowej wg projektu ustawy o inżynierach budownictwa

W artykule znajdziesz:

Standardy praktyki zawodowej wg projektu ustawy o inżynierach budownictwa

 

Standardy praktyki zawodowej wg projektu ustawy o inżynierach budownictwa

Zgodnie z nową ustawą o inżynierach budownictwa samorząd zawodowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa będzie zobowiązany do opracowania standardów praktyki zawodowej (program na komputer). Przestrzeganie tych standardów będzie wymagane m.in. od patrona praktyki zawodowej. Jest to z pewnością doskonała wiadomość, ponieważ obecnie w sprawach kwalifikowania praktyki zawodowej każda komisja kwalifikacyjna działa niezależnie i zdarza się, że w jednej izbie praktyka jest akceptowana, natomiast w innej nie (program na telefon).

Co więcej, planowane są zmiany, dzięki którym możliwe będzie odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych w tych organach administracji rządowej, które wykonują zadania zarządcy urządzeń wodnych, wód i infrastruktury hydrotechnicznej łącznie z budowlanymi morskimi mieszczącymi się na terenach morskich (program egzamin ustny).

Bardzo ważną informacją jest ta, że nowe zasady pozwalają na odbycie wyłącznie połowy wymaganej praktyki zawodowej w jednostkach zarządzających infrastrukturą wodno-hydrotechniczną, kolejową czy drogową oraz w organach nadzoru budowlanego. Pozostały czas praktyki zawodowej trzeba będzie przeznaczyć na pełnienie funkcji technicznej na budowie (opinie o programie). Obecne przepisy dopuszczają możliwość odbycia całej praktyki w w/w organach, choć wówczas jest ona dwukrotnie dłuższa.

Unieważnienie wcześniejszego okresu praktyki


Zmiany prawdopodobnie zostaną wprowadzone w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia ich w dzienniku ustaw (segregator aktów prawnych). Oznacza to koniec roku 2019 bądź początek roku 2020. Jest to więc z pewnością bliska perspektywa, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż praktyki zawodowe trwają kilka lat. Jeśli ktoś już rozpoczął praktykę zawodową, to będzie ją mógł dokończyć na starych zasadach. Jednak ta możliwość będzie istniała wyłącznie przez najbliższe 5 lat od wejścia w życie nowej ustawy o inżynierach budownictwa. Po tym czasie każdy będzie musiał odbyć praktykę zawodową na nowych zasadach, więc w skrajnych przypadkach może dojść do unieważnienia wcześniejszego okresu praktyki. Najlepiej więc zaplanować tę kwestię z odpowiednim wyprzedzeniem (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami