Strop skrzynkowy

Strop skrzynkowy

Strop skrzynkowy jest stropem monolitycznym, wykonywanym na budowie. Na deskowaniu układa się w pewnej odległości od siebie skrzynki zbite z drewna Odpadowego i kształtuje w ten sposób żebra. Skrzynki opiera się bezpośrednio na deskowaniu lub na zabetonowenej płycie dolnej (program uprawnienia budowlane na komputer). Strop ten nie jest obecnie stosowany ze względu na duże zużycie drewna.

Strop Akermana wykonuje się z pustaków prefabrykowanych, ze zbrojeniem układanym pomiędzy pustakami i płytą betonową wylewaną na miejscu budowy. Strop ten od niedawna był stosowany powszechnie w budownictwie mieszkaniowym, w budynkach użyteczności publicznej, szkołach itp. oraz w budynkach przemysłowych. Wykonanie stropu polega na tym, że pustaki ceramiczne o wysokości 18, 20 lub 22 cm i długości 25 cm układa się na deskowaniu ażurowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W przestrzenie między pustakami wkłada się zbrojenie i całość zalewa betonem na wysokość 3-5 cm ponad pustki. Po stwardnieniu betonu utworzone między pustakami żebra tworzą wraz z płytą konstrukcję nośną, a pustaki - wypełnienie.

Żebra są rozstawione co 31 cm. Dolna część pustaków stanowi dobre podłoże pod tynk.
W celu zapewnienia oparcia żeber stropu w ścianie wykonuje się bruzdę, w którą układa się pręty zbrojenia głównego (uprawnienia budowlane). Bruzdę zbroi się czterema prętami okrągłymi i strzemionami. Po zabetonowaniu stropu w bruździe powstaje wieniec, który obciążenie ze stropu rozkłada równomiernie na ściany, usztywnia ściany i zapewnia przestrzenne usztywnienie budynku.
Z pustaków Akermana wykonuje się prefabrykowane płyty stropowe o nietypowych wymiarach lub specjalnych kształtach, np. trapezowe.

Płyty są wykonane z pustaków, a na obrzeżach mają żebra żelbetowe usztywniające je.
Strop DZ-3 jest stropem gęstożebrowym, prefabrykowanym, belkowo-pustakowym (program egzamin ustny). Długość i rozstaw belek są dostosowane do modułu budowlanego. Belki i pustaki mają wysokość 20 cm. Długość oparcia belek w wieńcu lub podciągu wynosi 8 cm. Z belek wypuszczone są strzemiona, w których umieszcza się zbrojenie belek częściowo zamocowanych na podporach, a na końcach belek pręty zbrojenia podłużnego.

Stropowe łupinowe

Po ułożeniu na ścianach lub podciągach belek, a między nimi pustaków, na ścianach zewnętrznych wokół budynku wykonuje się bruzdę, o szerokości co najmniej 20 cm. W bruździe układa się zbrojenie podłużne ze strzemionami.
Ponieważ belki są ułożone równolegle do siebie, między nimi stosuje się żebra rozdzielcze, których zadaniem jest przeciwdziałanie klawiszowaniu stropu, tj. uginaniu się poszczególnych belek pod obciążeniem (opinie o programie).

Po zabetonowaniu płyty nad pustakami, żeber rozdzielczych i wieńców strop tworzy sztywną płytę. Dzięki takiej konstrukcji usztywnia się ściany oraz cały budynek.
Strop DZ-3 stosuje się do przekrywania rozpiętości do 6,0 m. Przy większych rozpiętościach od 6,3 do 7,5 m stosuje się stropy DZ-4 i DZ-5 o wyższych belkach i pustakach.
Stropowe łupinowe De-Ce stosuje się obecnie przede wszystkim w budynkach gospodarczych parterowych z poddaszem użytkowym, a wyjątkowo w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.
Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe elementy łupinowe (segregator aktów prawnych). Grubość łupiny wynosi 3 lub 4 cm, strzałka 15, 18 lub 21 cm.

Przestrzeń pomiędzy łupinami wypełnia się zaprawą cementową. Ocieplenie stropu stanowi ułożona na łupinach i między nimi warstwa gruzu. Na warstwie tej układa się legary, a na nich podłogę.
Strop grzybkowy składa się z płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej opartej na słupach za pomocą specjalnie skonstruowanych głowic.

Płyta dzieli się w obu kierunkach na tzw. pasma głowicowe (nad głowicą), między głowicowe i przypodporowe (przy ścianach).
Pasma głowicowe spełniają rolę ukrytych w grubości płyty żeber.

Ponieważ pasma głowicowe biegną w obu kierunkach, to pasma między głowicowe są oparte na czterech krawędziach stanowiąc jednocześnie płytę monolityczną krzyżowo zbrojoną. Słupy ‘ dźwigające strop powinny być rozstawione w odległościach 6,0-7,5 m w obu kierunkach (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !