Stropodachy wentylowane

Stropodachy wentylowane

Zbadano szereg stropodachów  z zastosowaniem betonów komórkowych w Norweskim Instytucie Budownictwa. Zbadano stropodachy wentylowane oraz niewentylowane z zastosowaniem szerokich szczelin oraz wąskich kanalików (program uprawnienia budowlane na komputer). Stropodachy ocieplone bloczkami z gazobetonu, ułożonymi na płycie żelbetowej. Obydwa stropodachy zostały zwentylowane za pomocą wąskich kanalików wyciętych w gazobetonie, przy czym w stropodachu a kanaliki znajdowały się w górnej części warstwy gazobetonu, zaś w - w dolnej części (program uprawnienia budowlane na ANDROID)..

W stropodachu zamiast kanalików’ była wytworzona szczelina wentylowana nad gazobetonem, a w stropodachu - taka sama szczelina znajdowała się pod gazobetonem. Stropodachy nie miały szczelin wentylowanych i różniły się między sobą tym, że stropodach miał pod gazobetonem izolację paroszczelną (warstwa lepiku 0,8-1,0 cm), a w stropodachu izolacji paroszczelnej nie było. Stropodach był wykonany z dużych płyt gazobetonowych (bez płyt żelbetowych), jako niewentylowany (uprawnienia budowlane).

Badania i obserwacje prowadzone w ciągu trzech lat wykazały, że najszybciej wyschły stropodachy wentylowane za pomocą szczelin. Po 6 miesiącach gazobeton osiągnął bardzo niską wilgotność, wynoszącą średnio nie więcej niż 3,3% v. Nawet w okresie zimowym, kiedy występowała kondensacja pary wodnej, zawilgocenie gazobetonu nie wzrastało w/ sposób wyraźny. Szczeliny wentylowane w tych stropodachach zapewniały utrzymanie gazobetonu w stanie powietrzno-suchym, ale jednocześnie wpływały na zwiększenie strat ciepła. W stropodachu (ze szczeliną wentylowaną umieszczoną nad warstwą gazobetonu) straty ciepła były zwiększone o ok. 18% w stosunku do wartości obliczonej teoretycznie, zaś w stropodachu (szczelina wentylowana na spodzie) wzrost strat ciepła wynosił 49-81% (program egzamin ustny).

Przykłady stropodachów

Stropodachy i wentylowane za pomocą kanalików, wysychały wolniej niż stropodachy, jednak zawartość wilgoci w gazobetonie stale obniżała się. W początkowym okresie wynosiła 16-20% v, zaś po 3 latach - 8-13% v.

Stropodach (z kanałami wentylowanymi u góry) wysychał szybciej niż z kanałami wentylowanymi umieszczonymi u dołu (opinie o programie). Stropodach (niewentylowany) wysychał bardzo wolno i po trzech latach zawartość wilgoci w gazobetonie prawie nie uległa zmianie; początkowa wilgotność gazobetonu wynosiła 16-20% v, zaś po 3 latach - 12-19% v. Stropodach niewentylowany z paroizolacją wykazywał największe zawilgocenie. Wilgotność gazobetonu w ciągu 3 lat prawie nie zmniejszyła się i wynosiła przez cały czas ok. 20% v. Stropodach z dużych płyt gazobetonowych wykazywał od samego początku mniejsze zawilgocenie (ok. 10% v), które potem zmieniało się okresowo w granicach 7-9,5% v. Przebieg wysychania opisanych stropodachów (segregator aktów prawnych). Obserwacje stropodachów w budynkach użytkowanych przez wiele lat w Norwegii nie zawsze potwierdzają wyniki opisanych badań, gdyż w niektórych przypadkach stwierdzono inny stan faktyczny niż można było oczekiwać. Przykłady stropodachów ocieplonych betonem komórkowym.

Stropodach przekrywał halę nad maszyną papierniczą. Ocieplenie stanowiły płyty gazobetonowe 2 o grubości 12,5 cm, na których bezpośrednio przyklejono dwie warstwy papy. Wilgotność w hali była wysoka, gdyż ciśnienie pary wodnej wynosiło 14,5 Tr. Na dolnej powierzchni stropodachu występowała kondensacja pary wodnej, a pod pokryciem papowym potworzyły się liczne pęcherze. Wilgotność gazobetonu wynosiła nadal 24% v i stropodach trzeba było przebudować (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !