Stropodachy z pokryciem cementem drzewnym

Stropodachy z pokryciem cementem drzewnym

Stropodachy z pokryciem cementem drzewnym są przy należytym wykonaniu szczelne, mogą być dowolnie ocieplone i nadają się do przebywania na nich ludzi. Ich stroną ujemną jest duży ciężar i trudność remontu (program na komputer). Stosowano je od ok. 100 lat w zachodniej Europie, na terenach ZSRR i w Polsce na Śląsku, przeważnie na obiektach przemysłowych i gospodarczych o niedużych rozpiętościach. Stropodachy śląskie zachowywały się różnie w zależności od jakości zastosowanych materiałów i od wykonania (program na telefon). Obecnie pokrycia „cementem drzewnym” nie są w Polsce stosowane.

Stropodachy z warstwą wyrównawczą o zmiennej grubości i z warstwą wierzchnią z płytek. Strop żelbetowy (płytowy, żebrowy, prefabrykowany) opiera się na murze za pośrednictwem wieńca ułożonego na 2 warstwach papy. Między wieńcem a obrzeżem pozostawia się szczelinę, którą ze względów czysto termicznych wypełnia się materiałem ciepłochronnym elastycznym (program egzamin ustny). Jeżeliby wieniec zrobić na całej szerokości muru, to naroże między stropem i ścianą podlegałoby znacznemu oziębieniu, doznając kondensacji wilgoci na wewnętrznej powierzchni i zabrudzeniu na skutek osiadającego kurzu.
Warstwę wyrównawczą można wykonać z suchego materiału ciepło- chronnego, np. z gazobetonu lub żużlobetonu. Traktuje się ją jako warstwę izolacji termicznej. Spadek przyjęto ok. 2%. Na warstwie tej układa się 1 warstwę papy, a na niej warstwę gładzi cementowej grubości min. 3 cm, zbrojoną siatką stalową w celu zabezpieczenia od pęknięć. W warstwie tej należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odległości nie większej niż 2 m w obu kierunkach (opinie o programie).

Pokrycie wodoszczelne

Na gładzi po uprzednim zagruntowaniu układa się właściwe pokrycie wodoszczelne składające się z 2-i-4 warstw papy asfaltowej zwykłej bądź jutowej z wkładkami folii itp (segregator aktów prawnych).W przypadku tarasu należy ułożyć jeszcze warstwę piasku, a na niej nawierzchnię z płytek betonowych lub ceramicznych.
Płytki stanowią powierzchnię odbijającą promienie słoneczne, zmniejszając tym samym temperaturę nagrzania pokrycia.

Stropodach posiada stałe nachylenie, jednakową grubość przy zastosowaniu tych samych warstw i szczelin dylatacyjnych z obu stron. Taras na stropie żelbetowym skrzynkowym (lub prefabrykowanym z żebrami o zmiennej wysokości) opierający się ławami na murach zewnętrznych (promocja 3 w 1). Płyta górna stropu ma 2°/o nachylenia, spód żeber jest w poziomie i może posiadać dolną płytę stałą, jak to ma miejsce w stropach skrzynkowych lub też podwieszoną, stosowaną przy żebrach prefabrykowanych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !