Strumień natryskiwanej farby

Strumień natryskiwanej farby
Strumień natryskiwanej farby

Strumień natryskiwanej farby powinien być prostopadły do malowanej powierzchni, w przeciwnym razie mogą powstawać sfałdowania farby. Jeśli dana powierzchnia ma być powlekana farbą parokrotnie, to obowiązkowo należy przestrzegać zasady, aby natryskiwać następną warstwę farby po zupełnym wyschnięciu poprzedniej. W szczególnych przypadkach, przy pracy z farbami klejowymi lub kazeinowymi, można następną warstwę farby natryskiwać na niecałkowicie wyschniętą warstwę poprzednią (program uprawnienia budowlane na komputer).

Strumień natryskiwanej farby powinien być indywidualnie regulowany, przy czym należy starać się, aby zasięg natrysku był jak największy. Jednak nie można dopuścić przy tym do powstawania mgły z rozpylonej farby. Dla uzyskania jednolitej powłoki malarskiej i uniknięcia powstawania na niej smug, należy utrzymywać pistolet na jednakowej odległości od pokrywanej powierzchni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Roboty malarskie powinny być przeprowadzane we właściwej temperaturze uzależnionej od rodzaju stosowanych farb, a mianowicie:

  • malowanie wewnętrzne pomieszczeń farbami wapiennymi, klejowymi, kazeinowymi, krzemianowymi i fluatowanie powinno się odbywać w temperaturze nie niższej niż +8°C.
  • malowanie wewnętrzne pomieszczeń farbami olejnymi i szpachlowanie powinno się odbywać w temperaturze nie niższej niż +10°C, a lakierowanie w temperaturze nic niższej niż +20°C (uprawnienia budowlane).

W okresie zimowym malowanie pomieszczeń wewnętrznych (zamkniętych) powinno rozpoczynać się dopiero po utrzymaniu w tych pomieszczeniach przez dwa dni temperatury przynajmniej +8°, a przy malowaniu lakierem przynajmniej + 15 C (program egzamin ustny). W przypadku niezbędnej konieczności roboty malarskie mogą być wykonywane w okresie zimowym również na zewnątrz pomieszczeń, lecz tylko w przypadku średniej dobowej temperatury nie niższej niż +5°.

Organizacja wykonywania robót malarskich

Wykonywanie robót malarskich dużych obiektów powinno w zasadzie przebiegać podobnie jak to ma miejsce przy robotach tynkowych, tj. przez podział całej powierzchni podlegającej malowaniu na działki jednakowej wielkości (lub zbliżonej wielkości), których minimalną powierzchnię dobiera się stosownie do wydajności głównego urządzenia zmechanizowanego (aparatu natryskowego). Brygada (brygady) malarska, dobrana stosownie do rodzaju i charakteru robót malarskich, przechodzi z działki na działkę wykonując w zasadzie te same czynności, pracując w sposób ciągły, we właściwej szczegółowo opracowanej technologicznej kolejności (opinie o programie).

Najtrudniejsze przy organizacji robót malarskich jest zachowanie ciągłości pracy malarzy niższej kategorii zatrudnionych przy robotach wstępnych, polegających na przygotowaniu frontu pracy dla malarzy wyższej kategorii. Zatrudnienie ich występuje najczęściej cyklicznie, dwukrotnie: pierwszy raz przy robotach poprzedzających malowanie otworów drzwiowych i okiennych oraz urządzeń sanitarnych. Ażeby w tych warunkach zachować ciągłość także i tych mniej kwalifikowanych malarzy, najlepiej jest planować organizację kilku działek jednocześnie i przerzucać na nie, w miarę potrzeby, tych właśnie malarzy o niższych kwalifikacjach (zajętych przy robotach poprzedzających właściwe malowanie) (segregator aktów prawnych).

Roboty posadzkowe były do niedawna jeszcze wykonywane wyłącznie ręcznie, jednak już w roku 1958 na budowach podległych resortowi budownictwa zastąpione zostały w 40% pracą zmechanizowaną. W roku 1956 stopień mechanizacji przy szlifowaniu podłóg wynosił 73,4%, w tym podłóg lastrykowych 90,2%, przy czym plan na rok 1970 zakładał odpowiednio 90% i 92%. Uprzemysłowienie budownictwa poza innymi czynnikami wywiera duży wpływ na rodzaj i technologię stosowanych materiałów podłogowych (promocja 3 w 1). Zmniejsza się mianowicie ilość posadzek klepkowych z drewna twardego, głównie dębowego, natomiast zwiększa się znacznie, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym, udział procentowy podłóg z tworzyw syntetycznych i mineralnych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !