Studia dla specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z prawem budowlanym uprawnienia budowlane mogą być udzielane w różnych specjalnościach, m.in. w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Podstawą do uzyskania wymienionych uprawnień jest odpowiednie przygotowanie zawodowe i wykształcenie (program na komputer). Kierunek architektura jest odpowiedni w przypadku specjalności architektonicznej – przygotowują one do projektowania, które obejmuje swoim zakresem kształtowanie przestrzeni. Program nauki obejmuje m.in. przedmioty inżynierskie i kursy projektowania architektonicznego i urbanistycznego (program na telefon).
Kierunek budownictwo jest odpowiedni dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane. Studia te przygotowują specjalistów, którzy mogą projektować obiekty budowlane oraz przedsięwzięcia budowlane. Specjaliści ci doskonale znają zasady mechaniki i dynamiki budowli, wytrzymałości materiałów, geotechniki oraz kwestie związane z prawidłowym stosowaniem materiałów budowlanych. Ponadto są oni obeznani ze wszystkim, co jest wymagane przy kształtowaniu konstrukcji pod kątem trwałości i bezpieczeństwa użytkowania (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Program kształcenia na kierunku budownictwo

Studia dla specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Co ważne, program kształcenia na kierunku budownictwo, obejmuje również podstawy architektury i urbanistyki, więc jest bardziej obszerny niż na kierunku architektura (program na egzamin ustny).
Absolwenci, którzy ukończyli wydział budownictwa, mają również bardzo szeroką wiedzę z zakresu:
• projektowania ogólnobudowlanego,
• technologii budowlanych (promocja 3 w 1),
• fizyki budowli,
• remontów budynków,
• utrzymania budynków,
• szeroko pojętej sztuki budowlanej (segregator).
Oznacza to, że inżynier budownictwa może nie tylko projektować konstrukcje, ale również izolacje wodochronne i termiczne oraz nienośne przegrody budowlane wraz z ich warstwami (opinie). Ponadto rozwiązuje one wszelkie szczegóły i detale budowlane, dobiera warstwy podłóg, posadzek i dachów, a także rozwiązuje wszelkie problemy związane z fizyką budowli. Architekt zajmuje się natomiast przede wszystkim kształtowaniem przestrzeni.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !