Sucha warstewka farby

Sucha warstewka farby

Stosuje się również powłoki z mieszaniny olejów z pigmentami tzw. farby olejne. Pigment nadaje farbie barwę. W skład farb wchodzą często sykatywy, przyśpieszające ich schnięcie. Wysychanie omawianych powłok zawsze polega na utlenianiu lub polimeryzacji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Sucha warstewka farby składa się z cząstek o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym.

Jeżeli cząstki te są zbliżone kształtem do kuli, powłoka jest twarda i krucha, jeżeli natomiast mają kształt podłużny (zbliżony do włókien) wtedy warstewka oprócz twardości i wytrzymałości wykazuje elastyczność i przy zmianie temperatury nie pęka.
Powłoki farb w stosunku do metali mogą być w zależności od użytego pigmentu: opóźniające, obojętne lub też przyśpieszające korozję (pod względem elektrochemicznym).
Do opóźniających korozję pigmentów należą: pył cynkowy, proszek aluminium, chromian cynkowy i minia ołowiana.
Do obojętnych pigmentów należą: krzemionka, węglan barowy, chromian ołowiowy, tytanian ołowiowy, tlenki żelaza i biel ołowiana.
Do przyśpieszających korozję należą sadze, grafit i niektóre tlenki żelaza (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powłoki opóźniające pomimo uszkodzenia lepiej chronią metal od powłok z pigmentami obojętnymi. Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie powłok z pigmentami pobudzającymi korozję.
Nawet przy powłokach obojętnych woda przedostając się na powierzchnię metalu wskutek różnego napowietrzenia może spowodować powstanie części anodowych i katodowych, a więc umożliwić procesy korozji elektrochemicznej.
Do powłok niemetalicznych należą również powłoki nieorganiczne (uprawnienia budowlane).

Do najpospolitszych należą powłoki cementowe. Działanie ich polega na tym, że tworzą one na powierzchni metalu pasywujące zasady. Jednakże powłoki cementowe nie nadają się w ośrodkach kwaśnych, a szczególnie w roztworze kwasu siarkowego.
Do powłok nieorganicznych (niemetalowych) należą powłoki emaliowane, wytwarzane przez topienie mieszanin soli mineralnych. Stopione sole rozlewają się po powierzchni metalu, tworząc po ostygnięciu dobrze przystającą szklistą powłokę (program egzamin ustny).

Stopień agresywności

Utleniając powierzchnię metalu sposobem elektrochemicznym albo oddziałując na nią odczynnikami chemicznymi można osiągnąć utworzenie ochronnej warstewki na metalu.
Tak zwane oksydowanie polega na wytworzeniu na żelazie i stali warstewki przez działanie na powierzchnie tych metali stężonymi roztworami zasady, np. NaOH, z dodatkiem Mn02, NaN02 lub NaNOa na gorąco w temp. 135-145 °C przez 1-2 godzin. Akimow podaje następujący skład mieszanki: NaOH - 650 g, NaNOs - 25 g na litr wody (opinie o programie).
Pomiędzy różnymi metodami uzyskiwania warstewek ochronnych dobrymi wynikami pod względem odporności na korozję atmosferyczną odznacza się chromianowanie cynku.

Stopień agresywności środowisk gazowych w stosunku do materiałów konstrukcji betonowych określa się rodzajem i stężeniem agresywnych gazów, szybkością ich wymiany przy powierzchni konstrukcji, wilgotnością względną i temperaturą powietrza oraz okresem oddziaływania środowiska.
W zależności od rodzaju i stężenia gazów przyjmuje się trzy grupy ich agresywności: A, B i C.
Klasyfikację środowisk gazowych według stopnia ich agresywności w stosunku do betonu dla konstrukcji budowlanych.
Stopnie agresywności określone są dla warunków stałego oddziaływania środowiska w temperaturach 20-25 °C (segregator aktów prawnych).

Przy podwyższeniu temperatury środowiska do 70-P-80 °C agresywność powiększa się o jeden stopień. Przy większych stężeniach gazów, jak to podane jest w tablicy 38-1, dla gazów grupy C i wilgotności względnej powietrza mniejszej od 60°/o, środowiska agresywne klasyfikuje się jako silnie agresywne.
Stopień agresywności ciekłych środowisk na materiały konstrukcji określa się rodzajem, stężeniem i temperaturą cieczy.

Przy okresowym oddziaływaniu technologicznych cieczy (chemicznie agresywnych) na elementy budowlane, jak podłogi, dolne części ścian i słupów, należy je uważać również za środowiska agresywne w stosunku do betonu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !