Blog

19.04.2019

Światło

W artykule znajdziesz:

Usytuowanie i lokalizacja budynku a światło i oświetlenie

W gęstej zabudowie miejskiej każdy, także i nowy budynek powinien zachować z góry określone przepisami prawa budowlanego warunki. Warunki, które wymagają optymalnego usytuowania budynku ze względu na odpowiednie światło i oświetlenie pomieszczeń w jego wnętrzu (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jednym z bardzo istotnych warunków, aby doświetlenie było na odpowiednim poziomie jest lokalizacja budynku oraz jego położenie względem sąsiadującej zabudowy (program na komputer).

Światło i oświetlenie

Jakie minimalne światło i oświetlenie jest konieczne dla budynków mieszkalnych? Przepisy prawa budowlanego określają obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach mieszkalnych co najmniej trzech godzin dostępu światła słonecznego w ciągu dnia. Jest to bardzo ważne ze względu na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców (program na telefon). Przy czym dostęp do światła słonecznego powinien być zapewniony w co najmniej jednym pomieszczeniu mieszkalnym. Odpowiednie doświetlenie naturalne jest możliwe, kiedy lokalizacja budynku jest zgodna z warunkami panującymi na danym terenie (opinie o programie).

Dostęp do naturalnego światła

W jaki sposób projektanci planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniają odpowiedni dostęp na naturalnego światła? Przede wszystkim planując zwartą zabudowę zwraca się uwagę na wysokość sąsiadujących ze sobą budynków, na odległości miedzy nimi oraz ich położenie względem warunków geograficznych (segregator aktów prawnych). Jeśli planowana jest budowa wysokich budynków na obszarze osiedla, muszą one być rozmieszczone w takich odstępach, aby żaden z nich nie zasłaniał innym dostępu do naturalnego światła słonecznego (promocja 3 w 1). Odpowiednie przepisy prawa budowlanego ściśle takie odległości określają.

Jeśli zabudowa jest bardziej zwarta, każdy z budynków powinien posiadać taką wysokość, aby nie stwarzał ograniczeń sąsiednim obiektom mieszkalnym w dostępie do światła naturalnego (program egzamin ustny). I dotyczy to wszystkich okien, od położonych na parterze począwszy. Usytuowanie budynków mieszkalnych odpowiednio skierowanych w geograficznym porządku pozwala na jeszcze lepsze pozyskiwanie światła słonecznego, które oświetla pomieszczenia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami