Systemy deskowań ślizgowych

Systemy deskowań ślizgowych

Cechy systemów wpływające na projektowanie budynków (uprawnienia budowlane). Systemy deskowań ślizgowych w ostatnich czasach znajdują coraz większe zastosowanie w budownictwie powszechnym. Należy to przypisać następującym zaletom:
— szybkiemu cyklowi produkcyjnemu dzięki wznoszeniu ścian jednocześnie na całym rzucie budynku (program na telefon),
— przy stosowaniu do betonów szybko wiążących spoiw i zainstalowaniu mechanicznych podnośników tempo wznoszenia budynku wynos jedną kondygnację na dobę, co stanowi okres przynajmniej dwa razy kruszy niż w budynkach z prefabrykatów wielkowymiarowych;
— możliwość ukształtowania pracy wszystkich zespołów roboczych i maszyn w sposób ciągły i równomierny, przy zatrudnieniu wielozmianowych.
— możliwość wykonania ścian w sposób gładki, nie wymagający tradycyjnego tynkowania (program na komputer);
— możliwość równoczesnego wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych wraz z obłożeniem tych ostatnich warstwą izolacji termiczne, i wykończeniem ich elewacji (program egzamin ustny);
— możliwość dosyć łatwego i niekosztownego dostosowania tarcz deskowaniowych i innych urządzeń do zmiennych układów rzutów budynków, pod warunkiem zachowania przestrzennie sztywnego układu konstrukcyjnego odpowiadającego systemowi wykonawczemu (opinie o programie).

Wznoszenie budynków wysokich

Pewnymi wadami tego systemu, które ograniczają jego stosowanie przy wznoszeniu budynków wysokich, są:
— dosyć długi okres wstępnego (przygotowawczego) montażu, a następnie demontażu deskowań i urządzeń mechanicznych, co mogłoby poważnie opóźnić budowę i zwiększyć koszty przy częstym przenoszeniu urządzeń; na przykład przy budynku 5-kondygnacjowym na montaż i demontaż urządzenia należałoby poświęcić parę tygodni, a samo wznoszenie budynku — właściwa praca urządzenia — trwałoby kilka dni (segregator aktów prawnych);

ograniczenie powierzchni rzutu budynku, który może być objęty deskowaniem, spowodowane ograniczoną mocą urządzeń mechanicznych, których rozbudowa w warunkach budowy ma pewne granice, podyktowane jest względami technicznymi i ekonomicznymi, gdyż urządzenia podnośnikowe wykonują pracę podnoszenia zestawów wszystkich deskowań pomostów i innych urządzeń, których łączny ciężar wynosi kilkadziesiąt ton, a poza tym pokonują tarcie deskowania o beton; również potrzeba jednoczesnej regulacji dużej liczby podnośników oraz czas wiązania betonu ograniczają powierzchnię rzutu, a właściwie ilość metrów długości ściany, które to urządzenie może obsłużyć. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę deskowań ślizgowych, która w dużym stopniu wpływa na projektowanie układu ścian konstrukcyjnych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !