Blog

30.05.2018

Systemy stropowe

W artykule znajdziesz:

Systemy stropowe

 
Systemy stropowe

W budownictwie jednorodzinnym dużym zainteresowaniem cieszą się systemy stropowe, które są rozwiązaniami oryginalnymi, jak chociażby tzw. stropy panelowe wykonane z niewielkich płyt kanałowych. Najbardziej typowy strop wykonany z płyt kanałowych może być ułożony z wykorzystaniem dźwigu przez zaledwie kilka godzin 

(uprawnienia budowlane). Do prac konstrukcyjnych nie są wymagane podpory, natomiast betonowanie jest ograniczone wyłącznie do wylania wieńca oraz sporządzenie zbrojonego połączenia płyt. Niestety nie każda posesja jest dostosowana do wjazdu dużego dźwigu czy ciężarówki z elementami wielkowymiarowymi. Właśnie dlatego producenci stworzyli stropy panelowe, w których płyty mają kilkadziesiąt centymetrów szerokości. Dzięki temu ich przewiezienie i ułożenie możliwe jest z lekkim dźwigiem samochodowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Większą popularnością niż stropy panelowe cieszą się systemowe stropy gęstożebrowe. W budownictwie jednorodzinnym najchętniej wykorzystywane są stropy typu teriva, a nieco rzadziej stropy typu ceram, fert czy ackerman.

 

Tego rodzaju stropy swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim łatwemu montażowi, do którego nie jest wymagane użycie ciężkiego sprzętu. Ponadto potrzebne do montażu stropu prefabrykaty są powszechnie dostępne i większość ekip budowlanych doskonale zna tą technologię. Stosunkowo często wykonywane są również stropy monolityczne, mające postać płaskich płyt z żelbetonu. Są one w całości wykonywane na miejscu budowy i wymagają dobrze podpartego szalunku. Jego rolę może pełnić zarówno tradycyjne deskowanie z drewna, jak i gotowy szalunek wielokrotnego użytku, który można wypożyczyć (program uprawnienia budowlane na komputer). Stropy monolityczne zawsze projektowane są na indywidualne zamówienie, a konstruktor dokładnie określa zarówno sposób zbrojenia, jak i grubość oraz klasę wytrzymałości betonu. Zależy od tego wytrzymałość całej konstrukcji, dlatego wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest niedozwolone. Największą zaletą technologii monolitycznej jest łatwa dostępność materiałów. Poza tym do montażu nie jest potrzebny ciężki sprzęt.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami