Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne

Podkład jest to warstwa pośrednia między posadzką i podłożem. Może on być warstwą oddzielną lub związaną z podłożem. Zadaniem podkładu jest przekazanie obciążeń z posadzki na podłoże, które najczęściej wykonuje się z betonu, ale również z gipsu, drewna, tłucznia, piasku itp.
Powierzchnia podkładu powinna być podzielona szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi (program uprawnienia budowlane na komputer). W pomieszczeniach podziemnych wielkość pól podziałowych wynosi do 30 m2, przy długości boku prostokąta do 6 m. W pomieszczeniach zamkniętych na wyższych kondygnacjach wielkości te wynoszą odpowiednio: 10 m2 i 4 m, a na zewnątrz budynku - 5 m2 i 3 m.
Szczeliny dylatacyjne o szerokości 4-M2 mm zabezpiecza się płaskownikami metalowymi, zalewa masą asfaltową lub zabezpiecza w inny sposób (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Warstwy izolacyjne układa się przeważnie pod podkładem. W podłogach układanych bezpośrednio na gruncie bez izolacji przeciwwilgociowej podłożem może być: rodzimy grunt, warstwa piasku, gruzu, żużla itp. W podłogach z izolacją podłoże wykonuje się z warstwy betonu.
Podłożem podłogi parteru i wyższych kondygnacji budynku jest najczęściej strop (uprawnienia budowlane).
Zależnie od umiejscowienia w budynku i zastosowanych izolacji ochronnych podłogi dzielą się na: układane na gruncie, nad piwnicami, w przejazdach, na tarasach, w loggiach, na stropach międzypiętrowych itp.
Ze względu na rodzaj materiału, z jakiego są wykonane, rozróżnia się podłogi i posadzki: kamienne, ceramiczne, szklane, cementowe, lastrykowe, asfaltowe, metalowe, z tworzyw sztucznych, z linoleum lub gumy, drewniane i z materiałów drewnopochodnych.

Według obecnie obowiązujących przepisów nie zaleca się do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej posadzek z płyt pilśniowych (twardych i miękkich), skałodrze- wu, estrichgipsu oraz gumoleum (program egzamin ustny).
Posadzki kamienne wykonuje się z kostek kamiennych i płyt. Stosuje się je w miejscach narażonych na duże obciążenia, uderzenia i wysoką temperaturę, np. w budynkach przemysłowych, w przejazdach, na rampach itp.

Spoiny między kostkami

Spoiny między kostkami wypełnia się zaprawą cementową o stosunku składników 1 : 2, a w miejscach narażonych na uderzenia - masą asfaltową (opinie o programie).
Posadzki z płyt kamiennych układa się na zewnątrz budynku w miejscach narażonych na duży ruch pieszy oraz w budynkach monumentalnych, sakarlnych itp.
Na posadzki stosuje się płyty z granitu, andezytu, wapienia krystalicznego, marmuru (tylko wewnątrz budynków) i piaskowca.
Grubości pyt marmurowych i z wapienia wynoszą 25 i 30 mm, a pozostałych 30, 40, 50 i 60 mm.

Płyty wyrabiane są jako kwadratowe o wymiarach 100×100 mm do 500×500 mm, prostokątne o wymiarach 100×200 mm do 400×600 mm i trójkątne o wymiarach boków przyprostokątnych 100-P500 mm.
Płyty z kamieni twardych układa się na podkładzie z betonu. Do płyt granitowych stosuje się zaprawę cementową 1 : 3, a marmurowych - wapienno-gipsową.
Płyty kamienne stosuje się również jako okładziny przednóżków, podnóżków i spoczników w klatkach schodowych budynków monumentalnych lub w schodach zewnętrznych.

Podłogi i posadzki ceramiczne wykonuje się z klinkieru, cegły, płytek terakotowych i innych (segregator aktów prawnych). Posadzki z klinkieru stosuje się w miejscach narażonych na średni ruch kołowy i pieszy, wysoką temperaturę, zawilgocenie oraz w miejscach narażonych na działanie kwasów.
Płytki klinkierowe mogą być gładkie lub prążkowane. Wyroby z klinkieru mają także kształt prostopadłościanów o wymiarach 8x10x22 cm (klinkier drogowy).
Podkład pod posadzki na podłożu gruntowym wykonuje się z warstwy betonu, w razie dużych obciążeń, lub z piasku, jeśli występują mniejsze obciążenia (promocja 3 w 1).

Na podkładzie betonowym o grubości 10-^15 cm układa się podkładkę z piasku lub zaprawy cementowo-wapiennej o grubości 2 cm, a na niej cegły klinkierowane na rąb. Przy mniejszych obciążeniach wewnątrz budynku, na takim samym podkładzie, układa się cegły na płask lub płytki, lecz na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej o grubości 2 cm.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !