Szereg zaleceń

Szereg zaleceń
Szereg zaleceń

To samo Stowarzyszenie podaje również szereg zaleceń dotyczących drabin. Zamieszczamy poniżej zalecenia, które ukazały się w okólniku Instytutu Techniki Budownictwa i Robót Publicznych (ITBRP) z 10 stycznia 1946:

 1. Należy dbać, aby poszczególne sekcje były wyposażone w dostateczną liczbę drabin i aby robotnicy nie tracili cennego czasu na poszukiwanie w innych sekcjach drabiny potrzebnej im do określonej czynności.
 2. Należy w każdej sekcji przeznaczyć miejsce przygotowane na składowanie drabin i wymagać, aby drabiny były tam odkładane zaraz po użyciu (program uprawnienia budowlane na komputer).
 3. Należy przyjąć dla wszystkich drabin produkowanych przez nasze zakłady jednakowy rozstaw szczeblin. Wszystkie drabiny powinny być ponumerowane.
 4. Nie dopuszcza się, aby robotnicy sami wykonywali drabiny prowizoryczne z zamiarem krótkotrwałego użycia, gdyż będą one używane, niestety wbrew zamierzeniom, aż do momentu, kiedy spowodują wypadek.
 5. Drabina ruchoma powinna być lekka i łatwa do transportu, a równocześnie musi być mocna i mieć żądaną sztywność i stateczność (program uprawnienia budowlane na ANDROID) .
 6. Nie należy dopuszczać w naszych zakładach do użycia drabin o szczeblach tylko przybitych, nawet w przypadku, gdy słupki są zaopatrzone w nacięcia wykonane piłą, ponieważ drabiny tego typu nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa.
 7. Należy wybierać drabiny najodpowiedniejsze do danego celu, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zapewniające bezpieczeństwo.
 8. Nie wolno zapominać, że proste drabiny przenośne nie są bezpieczne i słuszniej jest dla wysokości powyżej 5,0 m używać drabin przesuwanych lub drabin rozsuwanych (uprawnienia budowlane).
 9. Zamawiać drabiny u doświadczonego dostawcy, według wykazu określonych obciążeń, przewidując odbiór i próby u producenta dokonane przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną lub osobę kompetentną i niezależną.
 10. Jeśli na drabinie ma pracować jednocześnie kilku pracowników, to trzeba zaznaczyć to w zamówieniu, gdyż normalne drabiny są przeznaczone do pracy tylko dla jednej osoby (program egzamin ustny).
 11. Należy wymagać, aby drabiny były zabezpieczone przed korozją, wilgocią i zbutwieniem. Pod powłoką ochronną nie mogą być ukryte żadne usterki, a więc powłoki te muszą być nakładane po odbiorze technicznym.
 12. Należy pamiętać, że zwierzchnicy ponoszą odpowiedzialność za każdy ciężki wypadek spowodowany wadami drabiny (opinie o programie).

Wejście od czoła

Należy unikać wchodzenia na pomost roboczy po drabinie ustawionej prostopadle do dłuższego boku rusztowania. Układ ten ma poważne wady, gdyż zejście z drabiny na pomost jest niewygodne oraz może nastąpić oderwanie poręczy i deski krawężnikowej (segregator aktów prawnych). Można zastosować jedno z następujących rozwiązań:

 • wejście od czoła rusztowania,
 • wejście drabinami wewnętrznymi.

W tym drugim przypadku należy wykonać odpowiednie otwory w podestach i zabezpieczyć je poręczami w tych miejscach, gdzie sama drabina nie stanowi zabezpieczenia [88]. Nachylenie drabiny powinno na ogół wynosić 1:4, czyli 1,0 m odchylenia na 4,0 m wysokości (promocja 3 w 1).

Pasy bezpieczeństwa. We Francji dekret z 9 sierpnia 1925 wymienia poręcz, jako zabezpieczenie oraz dodaje, że jeśli nie ma możliwości zastosowania tych elementów oraz w przypadku pracy na więźbie dachowej robotnicy powinni być wyposażeni w pasy bezpieczeństwa z linami pozwalaj ący- mi na przymocowanie się do stałego punktu.

Również wytyczne Rejonowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych w Paryżu której działalność na podstawie rozporządzenia z 31 sierpnia 1956 r. obejmuje cały kraj), dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy z powodu upadku ze znacznej wysokości, przewidują użycie pasów lub szelek bezpieczeństwa.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !