Blog

03.02.2022

Szerokość rowu

Szerokość rowu
Szerokość rowu

Gdy woda odpompowywana zawiera zawiesiny, wówczas łopatki pomp po pewnym czasie ulegają zdarciu i wydajność ich zmniejsza się; łatwo można sprawność każdej pompy doprowadzić do stanu pierwotnego przez wymianę łopatek. Wodę do pomp zbiera się otwartymi rowami o głębokości ok. 60 cm. Szerokość rowu w razie większego placu budowy wynosi 1,5-2 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dobrze jest, jeżeli dopływ wody jest powolny i dochodzi ona czysta bez zawiesin do dołów zbiorczych, skąd pompy ją czerpią. Doły zbiorcze w przypadku większych ilości wody robi się zwykle prostokątne o wymiarach boków 3-5 m; zabezpiecza się je ściankami szczelnymi drewnianymi lub stalowymi. Krawędź dołu zbiorczego powinna znajdować się w odległości 3-4,5 m od dolnej krawędzi grodzy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niejednokrotnie zbytnie zbliżenie dołu zbiorczego do grodzy wywołało zatopienie placu budowy: wystarcza zsunięcie się pewnej ilości ziemi z wału grodzy i zasypanie dołu, żeby pompa przestała pracować.

W rozpatrzonym poprzednio typie grodzy używa się niekiedy ścianki szczelnej, ale tylko w celu uszczelnienia. Teraz rozpatrzymy zastosowanie jej jako podstawowego elementu konstrukcyjnego. Mogą tu być dwa zasadnicze rozwiązania. Widzimy, że w każdym z tych rozwiązań grodzą zajmuje znacznie mniej miejsca niż grodzą wyłącznie ziemna (uprawnienia budowlane). Rozpatrzenie kierunku linii filtracyjnych wykazuje, że pod względem przesączania się wody grodzą zapewnia lepsze rozwiązanie, gdyż kierunek filtracji, a wobec tego i ciśnienia spływowego w tym wypadku jest korzystniejszy. Łatwo spostrzec, że zjawiska kurzawkowe znacznie łatwiej mogą powstać przy układzie. (Podane kierunki filtracji stwierdzono doświadczalnie podczas badań laboratoryjnych na modelach) (program egzamin ustny).

Zauważono, że zanim piasek zaczyna się wyraźnie ,,kotłować“, jeszcze przed tym ulega znacznemu rozluźnieniu, a więc traci swą wytrzymałość. Niejednokrotnie pogrąża się ścianę szczelną w grunt praktycznie nieprzepuszczalny dla wody; w tym wypadku pod względem przepuszczania wody obydwa rozwiązania są jednakowo dobre (opinie o programie). Dalsze rozpatrywanie tych dwóch typów wykazuje, że ścianka szczelna musi wytrzymać zarówno parcie wody, jak i gruntu, a więc nawet przy dodatkowym podparciu nie może być zbyt wysoka; natomiast w ściance szczelnej przeciwstawione są sobie wzajemnie parcie wody i parcie gruntu, a prócz tego, jak dalej zobaczymy, dość łatwo można tę ściankę wzmocnić dodatkowo.

Grodzę według typu stosuje się przy ochronie od wody o głębokości co najwyżej do 1,5 m. Ściankę szczelną (grub. 7,5-i-10 cm, pokazana po zdjęciu kleszczy) wbija się zwyczajowo na głębokość o połowę mniejszą niż pale, a pale również zwyczajowo rozstawia się co 1-1,5 m i wbija na głębokość równą wysokości części wystającej ponad teren (segregator aktów prawnych). Jeżeli powstają trudności z wbiciem pali w grunt ze względu na jego rodzaj, wówczas tylko z lekka zagłębia się ściankę szczelną w grunt i podpiera ją pochyłymi słupkami; w ten sposób stwarza się konstrukcję kozłową.

Nasypy ziemne w typie grodzy, znajdują się w szczególnie korzystnych warunkach, gdyż ciśnienie spływowe dociska nasyp do ścianki szczelnej i nieraz go zagęszcza. Prócz tego grodze tego typu stosunkowo nieznacznie zwiększają pole osłanianego placu budowy. Grodze typu, mogą być użyte chociażby przy kilkumetrowej głębokości wody. Typ grodzy zastosowany przy budowie śluzy komorowej i jazu w górnym biegu Missisipi (promocja 3 w 1). Wprowadzono tu od strony wody ściankę szczelną stalową z blach o długości nieco ponad 11 m. Grodzą służyła za osłonę od wody głębokości 6,3 m przy niskim stanie wody w rzece i 9,3 m przy stanie wysokim.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami