Blog

Osie ścian budynku zdjęcie nr 10
30.05.2018

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

W artykule znajdziesz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Osie ścian budynku zdjęcie nr 11
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowe zasady szkolenia, jak również jego zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji, a także sposób dokumentowania szkolenia i przypadki, z których pracownicy mogą być zwolnieniu z określonych jego rodzajów (segregator aktów prawnych). Szkolenie umożliwia uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników podczas pracy, jak również przybliża zagadnienia doboru odpowiednich środków o zapobiegawczym działaniu. W zakres szkolenia wchodzi także przedstawienie uczestnikom przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3 w 1). Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu posiądą więc nie tylko potrzebną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób.

 

Jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową mają obowiązek zapewnić programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk prowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednią wiedzę. Do obowiązków jednostki organizacyjnej należy także stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym zadbanie o wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia. Ponadto jednostki te zobowiązane są do zapewnienia właściwego przebiegu szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. Przeprowadzane szkolenia kończą się egzaminem, którego zadaniem jest sprawdzenie przyswojonej przez uczestnika wiedzy (uprawnienia budowlane). Egzamin przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Osie ścian budynku zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Osie ścian budynku zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Osie ścian budynku zdjęcie nr 16 Osie ścian budynku zdjęcie nr 17 Osie ścian budynku zdjęcie nr 18
Osie ścian budynku zdjęcie nr 19
Osie ścian budynku zdjęcie nr 20 Osie ścian budynku zdjęcie nr 21 Osie ścian budynku zdjęcie nr 22
Osie ścian budynku zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Osie ścian budynku zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Osie ścian budynku zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Osie ścian budynku zdjęcie nr 32 Osie ścian budynku zdjęcie nr 33 Osie ścian budynku zdjęcie nr 34
Osie ścian budynku zdjęcie nr 35
Osie ścian budynku zdjęcie nr 36 Osie ścian budynku zdjęcie nr 37 Osie ścian budynku zdjęcie nr 38
Osie ścian budynku zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Osie ścian budynku zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Osie ścian budynku zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami