Sztywność przestrzenna budynku

Sztywność przestrzenna budynku

Sztywność przestrzenną budynku uzyskuje się, jak już było powiedziane, przez zastosowanie odpowiednich ścian usztywniających, które powinny mieć dostateczną sztywność na zginanie w swej płaszczyźnie, aby pod przypadającym na nie obciążeniem nie odkształcały się nadmiernie(uprawnienia budowlane).

Powinny one przechodzić przez całą wysokość budynku, a poza tym — przy niesymetrycznym układzie tych ścian — zabezpieczać budynek przed skręcaniem. Z tych względów za ściany usztywniające należy uważać tylko: a) ściany nośne, b) ściany samonośne ze sztywnym połączeniem ze ścianami nośnymi lub konstrukcją szkieletową, c) ściany wypełniające, zapewniające dostateczną sztywność na zginanie w swej płaszczyźnie, np. zewnętrzne ściany murowane z bloków gazobetonowych grubości 24 cm odmiany 07 powiązane należycie z konstrukcją (program na telefon).

Poza tym ściany usztywniające nie powinny być osłabione otworami bardziej niż w 50°/o powierzchni ściany, a części skrajne ścian nie mogą być węższe niż 1,20 m. Ściany usztywniające wykonuje się o grubości 14 cm i więcej, w zależności od obliczeń statycznych (program na komputer).

Prefabrykaty ścian

W wysokich budynkach powinny być one wykonane z żelbetu (program egzamin ustny). Jeżeli wykonuje się je z prefabrykatów węższych niż szerokość ściany, należy je połączyć ze słupami, stropami i między sobą za pomocą stalowych spawanych elementów stykowych lub wypuszczonych prętów zbrojenia. Poszczególne prefabrykaty ścian usztywniających powinny — w wysokich budynkach — bezpośrednio przenosić obciążenia z górnych prefabrykatów na dolne, a nie przez podpory stropów (opinie o programie). W zależności od układu ścian w budynku rozróżniamy budynki o układzie zamkniętym i otwartym (segregator aktów prawnych).

Do budynków o układzie zamkniętym zalicza się budynki z zewnętrznymi ścianami nośnymi lub samonośnymi, np. mające układ podłużny lub krzyżowy, układ poprzeczny ze ścianami wypełniającymi sztywnymi (np. z bloczków gazobetonowych 24 cm) i budynki szkieletowe.

Damentami piwnicznymi, jako bardzo nieznacznego, nie uwzględnia się w obliczeniach (promocja 3 w 1). W budynkach o układzie otwartym, d) ściany poprzeczne pracują jako tarcze pionowe. Stropy stanowią tarcze poziome, służące do powiązania ścian i wzajemnej ich współpracy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !