Szybkości wykonania budowy

Szybkości wykonania budowy

Zaprojektowanie jak największej równoczesności robót jest tak dla szybkości wykonania budowy istotne, że ogólny harmonogram budowy powinien być na tę okoliczność specjalnie badany poprzez przyłożenie pionowe linii prostopadle do skali czasu i obliczenie liczby przecięć tej linii z kreskami obrazującymi poszczególne czynności, odpowiadającej liczbie czynności wykonywanych równocześnie w określonym terminie (program uprawnienia budowlane na komputer).
W końcu podkreślić należy, że szczególnie korzystne rezultaty znacznej równoczesności robót daje stosowanie metody pracy równomiernej.

Gdy ilości, metody i kolejność robót są ustalone, należy przejść do określenia pracochłonności robót, tj. ilości robotnikodniówek (robotnikozmian) względnie maszynodniówek (maszynozmian) niezbędnych do wykonania poszczególnych rodzajów robót. Liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek niezbędne do wykonania poszczególnych rodzajów robót stanowią bazę wyjściową do późniejszego określenia czasu ich wykonania, a w następstwie i ogólnego czasu trwania całej budowy. Wielkość „robotnikodniówka” lub „maszynodniówka” związana jest z pojęciem takiej organizacji, której planowanie odbywa się w stosunku do jednego dnia względnie do jednej zmiany.

Planowanie obiektów budowlanych w zakresie dziennym stanowi najczęściej stosowaną metodę, a tylko w budownictwie uprzemysłowionym jako jednostkę planowania graficznego przyjmuje się niejednokrotnie krótsze okresy czasu. np. przy montażu konstrukcji - godziny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Aby określić liczby robotnikodniówek albo maszynodniówek, należy wprowadzić do dotychczasowych rozważań pojęcie normy wydajności dziennej (lub jednej zmiany) przy ręcznych procesach budowlanych oraz normę wydajności maszynowej przy procesach zmechanizowanych. Omawiane normy muszą być ściśle dostosowane do wybranych metod wykonania robót oraz do wybranych maszyn (punkt b). Norma wydajności dziennej jest pojęciowo odwrotnością normy czasu. Normo czasu jest ilością czasu robotnika lub maszyny niezbędną do wykonania jednostki roboty (uprawnienia budowlane)..

Norma wydajności

Norma wydajności natomiast określa ilość produkcji względnie robót, jaką robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu. Taką jednostką czasu stosowaną w planowaniu organizacyjnym budowy jest najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy, względnie 8-godzinna zmiana robocza. Na przykład przy normie czasu wykonania pewnej jednostki roboty wynoszącej 0,5 godz. (program egzamin ustny).
Dzieląc przeznaczone do wykonania ilości robót przez odpowiednie normy wydajności dziennej robotnika, otrzymuje się liczby robotnikodniówek niezbędne do wykonania tych robót. Podobnie należy postępować przy zmechanizowanym wykonaniu robót. Dzieląc ilość robót przez normy wydajności dziennej (lub zmiany) maszyn otrzymuje się liczby maszynodniówek (maszynozmian) (opinie o programie).

Po ustaleniu liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów budowy lub rodzajów robót należy z kolei określić liczbę robotników lub maszyn potrzebnych do wykonania danych robót. Liczba robotników (lub maszyn), którzy powinni być jednocześnie zatrudnieni przy wykonaniu tej czy innej roboty, zależy przede wszystkim od długości (wielkości) dziennego „frontu” robót. Budowa powinna być z reguły wykonana w czasie najkrótszym, lecz uzasadnionym szczegółową analizą.

Długość dziennego frontu, na jakim odbywać się będzie codzienna praca, powinna być z góry celowo zaprojektowana (segregator aktów prawnych). W wyjątkowych przypadkach, przy budowie niewielkich obiektów takim frontem robót może być cały obiekt. Z reguły jednak dzienny front robót przy obiektach większych, wielopiętrowych itd. stanowi część ogólnego frontu obiektu. Określenie tej właśnie części robót stanowi dla organizacji budowy problem o podstawowym znaczeniu.

W tym względzie najracjonalniej jest posługiwać się zasadami pracy równomiernej (rytmicznej), z których najważniejsza polega, jak wiadomo, na podziale budynku na części obejmujące równe ilości robót, zwane działkami. Tak powstała działka obiektu, stanowiąca dzienny front robót, powierzana jest grupie roboczej, która po wykonaniu robót nią objętych przechodzi w nie zmienionym składzie na następne, wykonując stale jedną i tę samą pracę (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !