Blog

28.01.2020

Taśmy

W artykule znajdziesz:

Taśmy

Taśmy

Taśmy te mają przekrój okrągły lub płaski, grubość 1,6 +-12 mm, szer kość 50 -r- 250 mm i wydłużenie 150 -f- 250% (program uprawnienia budowlane na komputer).
W naszym kraju produkowane są i stosowane taśmy dwóch rodzajów: ta ma Denso-Tenu z płótna nasyconego asfaltem oraz Denso-Izolina z płot: nasyconego masą plastyczną izolacyjną z wypełniaczem z talku, obie o gr bości około 2 mm. Uszczelki do uszczelniania połączeń prefabrykatów wykonywane są z następujących materiałów:

1) gumy pełnej lub porowatej,
2) polichlorku winylu,
3) sznurów konopnych lub innych włókien nasyconych stopionym.

Uszczelki gumowe są różnego kształtu i o różnych właściwościach fizyk mechanicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odpowiadają one wszystkim warunkom, jakie powinny spt niać uszczelki w złączach między prefabrykatami, z wyjątkiem trwałości. Ponieważ okres starzenia się gumy używanej do wyrobu uszczelek jest krót (3 do 4 lat), więc uszczelki po tym okresie muszą być wymienione.

Dlatego też należy je stosować tylko wtedy, gdy jest możliwość wymiany.

Uszczelki znormalizowane

Za granicą produkowane są uszczelki znormalizowane o grubości 3 • 50 mm z neoprenu z gumy pełnej lub porowatej.
Znacznie lepsze pod względem odporności na starzenie są uszczelki z poi chlorku winylu, o różnej twardości i plastyczności. Dużymi ich zaletami mrozoodporność i możliwość ich spawania przez zgrzewanie. Zachowują one swe właściwości w temperaturach od -40 do -1-100 °C. Zapalne są dopiero powyżej temperatury +176 °C, wydłużenie ich wynosi co najmniej 200%, w. trzymałość na rozciąganie zaś - 1,4 kG/mm2 (uprawnienia budowlane).

Stosowane u nas uszczelki tego typu produkowane są ze spienionego PC o ciężarze objętościowym 60 lub 80 kG/m3, w postaci wałków o średni 3 i 5 cm oraz w postaci płaskich płytek 3X3 cm, o wytrzymałości na rozci ganię do 1,5 kG/cm2 i wydłużeniu 120% Pracują dobrze w temperatura’ od —20 do +50 °C. Ponieważ uszczelki te wykazują znaczny skurcz i tra* swe właściwości sprężyste po kilku latach, a ponadto ich nasiąkliwość wyn si 10%, mogą być stosowane wówczas, gdy są chronione przed działanie czynników atmosferycznych (np. profilami z blachy) i są przyklejone do ści nek szczeliny (program egzamin ustny).

Sznury konopne asfaltowane nie są u nas fabrycznie produkowane. W, konuje się je na budowie w ten sposób, że sznur konopny zanurza s w asfalcie roztopionym w kotle do temperatury 150 -ł-175 °C (najlepiej w asfalcie ponaftowym z dodatkiem 5% oleju impregnacyjnego) na okres p trzebny do całkowitego nasycenia sznura. Zużycie asfaltu wynosi około 1 k na 1 kG sznura. Sznur asfaltowy dobrze zaimpregnowany jest giętki i da się łatwo ubijać w stykach (opinie o programie).
Kity uszczelniające. Jako kitu uszczelniającego spoiny używa s za granicą tioplastu z płynnego polisulfidolu - do spoin poziomych or: tioplastu gęstego - do spoin pionowych. Materiał ten w postaci masy pi; stycznej wtryskuje się do spoin za pomocą aparatów wtryskowych. Masa ] trzech godzinach zaczyna twardnieć, a po piętnastu godzinach twardnień jest zakończone (segregator aktów prawnych). Kit zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur -55 do +121 °C, wytrzymałość jego na rozciąganie wynosi 0,175 kG/mn a wydłużenie do 200%. Wykazuje dobrą odporność na wpływy atmosferyczne jest nienasiąkliwy (nasiąkliwość po czterech dniach zanurzenia przy 40 wynosi 0%). Wysoki koszt polisulfidów stoi na przeszkodzie w szerszym ich upowszechnieniu.

W naszym kraju produkowane są następujące kity uszlachetnione:
4) kit poliizobutylenowy trwale elastyczny, odporny na starzenie oraz na działanie niskich i wysokich temperatur; wykazuje on dobrą przyczepność do szkła i drewna, lecz małą do betonu,
5) kit polistyrenowy pod nazwą Polkit 115; ma on dobrą przyczepność do betonu, szkła i drewna, dobrą odporność na zamrażanie i dobrą urabialność przy ręcznym układaniu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami