Technologia a konstrukcja budowli przemysłowych

Technologia a konstrukcja budowli przemysłowych

Dlatego można z całym przekonaniem twierdzić, że dopiero budownictwo przemysłowe pozwoliło na wszechstronny rozwój konstrukcji budowlanych z betonu; ale też i odwrotnie - tylko beton umożliwił właściwy rozwój budownictwa przemysłowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dzięki zastosowaniu betonu powstać mogły nowoczesne fundamenty ramowe pod turbozespoły; beton umożliwił budowę powłokowych chłodni kominowych, z betonu wykonywane są przekrycia hal przemysłowych o dużych i największych rozpiętościach, zadziwiające swą lekkością, zbiorniki, rurociągi itp. Dziś nie można nawet pomyśleć o budowli przemysłowej, w której nie stosowałoby się wcale betonu. Nawet hale stalowe mają z reguły fundamenty i pokrycia dachowe wykonane z betonu. Trzeba też dodać, że wymagania technologii były powodem, iż największą różnorodność form, typów rozwiązań, a nawet zastosowań, obserwuje się właśnie w przemysłowych budowlach betonowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy opracowywaniu niniejszego tomu, a w dużej części i tomu XIII Budownictwa Betonowego, autorzy postawili sobie za cel dać przegląd najważniejszych współczesnych zastosowań betonu w budownictwie przemysłowym w oparciu przede wszystkim o dorobek krajowy.
Każda budowla wzniesiona ręką ludzką - od szałasu ludzi pierwotnych poczynając, a na współczesnych punktowcach i wieżach chłodni kominowych kończąc - służy określonemu celowi, spełnia wymagania określonej technologii procesów, które w budowli tej mają się odbywać (uprawnienia budowlane). Procesy technologiczne, odbywające się w mieszkaniu, szkole, restauracji, teatrze lub szpitalu są zrozumiałe dla każdego.

Zazwyczaj nie myśli się nawet o ich istnieniu. Dopiero projektant zmuszony jest dostrzegać ich rozmaitość i wymagania, jakie stawiają one odnośnie do rozplanowania, wymiarów i kształtu oraz wzajemnego układu poszczególnych części budowli. Budowla „typu miejskiego” jest zrozumiała dla przeciętnego widza, każdy bowiem częściej lub rzadziej, w taki czy inny sposób z niej korzysta. Wymaganie celowości technologicznej jest tutaj prawie oczywiste.
W przeciwieństwie do budowli miejskich, najprostszy proces technologiczny w zakładach przemysłowych jest dla niespecjalisty po prostu zupełnie nieznany (program egzamin ustny). Stąd i intuicja, pozwalająca inżynierowi budowlanemu rozumieć funkcje technologiczne mieszkania, szkoły lub restauracji, całkowicie zawodzi w przypadku budowli przemysłowych.

Zadania budowli przemysłowych

Bez znajomości - dodajmy, szczegółowej znajomości - procesu technologicznego odbywającego się w rozważanej budowli przemysłowej, bez znajomości procesu technologicznego gałęzi przemysłu, do którego dana budowla się odnosi, nie można ani jej projektować, ani w sposób właściwy rozumieć potrzeby i celowości wymagań, stawianych przez technologa (opinie o programie).

Wszelkie budowle przemysłowe, niezależnie od gałęzi przemysłu, spełniać mogą jedno z dwu, bądź oba równocześnie podstawowe zadania:
- stanowią one ograniczenie przestrzeni, w której odbywa się proces technologiczny, w celu zabezpieczenia tego procesu przed działaniem czynników zewnętrznych, a także ochrony otoczenia przed niebezpieczeństwami procesu, bądź też z obu powodów równocześnie.
- stanowią one podpory podtrzymujące aparaturę i urządzenia przemysłowe, lub same stanowią elementy składowe urządzeń (segregator aktów prawnych).

Przykładami pierwszego typu budowli mogą być zarówno budynki główne elektrowni, jak i wieże chłodni kominowych, zarówno hale martenów i hale przędzalni, jak i osłony biologiczne reaktorów jądrowych. Przykładami drugiego typu budowli są fundamenty pod maszyny, estakady i mosty dla przenośników taśmowych; mogą nimi być także wieże chłodni kominowych, są bowiem elementem składowym urządzenia do chłodzenia wody i pełnią funkcję technologiczną: ograniczają przestrzeń, w której wytwarza się ciąg ogrzanego powietrza.

Wobec wielkiej rozmaitości czynnych przemysłów i technologii, nie sposób podać wyczerpujących recept projektowania lub budowy obiektów przemysłowych (promocja 3 w 1). Można natomiast określić najogólniej różnice, jakie zachodzą w pracy budowli typu przemysłowego w stosunku do budowli typu miejskiego. Z różnic tych wynikają wymagania ogólne, jakie stawiać należy elementom budowli przemysłowych lub konstrukcjom przemysłowym.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !