Tektura uprawnienia budowlane

Tektura uprawnienia budowlane

Tektura stosowana do produkcji papy powinna być wyrabiana ze szmat wełnianych, bawełnianych i jutowych, odpadków włókienniczych i makulatury (program uprawnienia budowlane na komputer).

Im więcej wełny w tekturze, tym papa jest bardziej elastyczna i trwała oraz tym lepiej wchłania masę impregnacyjną. Wskazane jest, aby szmat wełnianych w tekturze dla pap asfaltowych było nie mniej niż 20% wagowo (tektura filcowa).
Niedopuszczalna jest produkcja tektury surowej z dodatkiem miazgi drzewnej, trocin, słomy, torfu i składników mineralnych (gliny, kredy itp.) ponieważ powodują one kruchość papy.

Dopuszczalny jest dodatek celulozy (miazgi drzewnej) jak również innych surowców włóknistych roślinnych, zwierzęcych i mineralnych, nie obniżających jakości tektury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wymiar roi tektury wynosi zazwyczaj: szerokość 1,0 m, długość 10,0 m - 20,0 m - 30,0 m.

Numer papy odpowiada gramaturze tektury, tj. ciężarowi 1 m2 tektury podanemu w gramach.Dla nadania papie większej elastyczności stosuje się jako osnowę tkaniny jutowe (materiał włóknisty pochodzenia indyjskiego). Dotyczy to głównie pap asfaltowych używanych do pokrywania powierzchni załamanych i zwichrzonych. Wymiary roi juty są takie jak roi tektury przy gramaturze nie mniejszej jak 300. Do produkcji pap smołowych używa się smoły otrzymywanej przy destylacji węgla kamiennego, prowadzonej w celu uzyskania koksu lub gazu świetlnego (uprawnienia budowlane). Są to smoły koksownicze i pogazowe. Innych smół, jak np. smoła drzewna, generatorowa, z węgla brunatnego itp., do wyrobu papy nie używa się. Smoły surowe zawierają jednak naftalen, antracen i inne szkodliwe dla produkcji papy składniki, które usuwa się poddając smołę destylacji.

Materiał dobrej jakości otrzymuje się również przez stopienie paku z olejem smołowym lub ze smolą destylowaną.
Do izolacji wodoszczelnej powinno się używać smoły z węgla kamiennego lub preparowanej przez zmieszanie stopionego paku z olejami smołowymi (program egzamin ustny).
Smoły powinny odpowiadać następującym warunkom:
- powinny być płynne w temperaturze + 20 °C,
- powierzchnia ich powinna być gładka i błyszcząca,
- przebieg destylacji normalnej - zawartość frakcji wrzącej do 200°C nie więcej niż 2%, do temperatury 270°C nie więcej niż 20%.

Paki smołowe

Paki smołowe są to produkty pozostałe po destylacji smoły gazowej. W wyższej temperaturze otrzymuje się paki twarde, w niższych miękkie.
Zasadnicze wymagania dla poszczególnych gatunków paku podano w normie PN-53/C-97035 (opinie o programie).
Rozróżniamy asfalty naturalne i ponaftowe. W kraju asfaltów naturalnych nie posiadamy. Wszystkie asfalty, które stosuje się dziś w przemyśle izolacyjnym, są albo asfaltami ponaftowymi, albo też mieszaninami asfaltów ponaftowych z asfaltami naturalnymi.
Piasek powinien być suchy i czysty, bez obcych domieszek (gliny, węgla itp.), właściwie odsiany i odwiany. Wielkość ziarn zależna jest od grubości tektury i nie powinna przekraczać 2 mm.
Dopuszczalne jest posypywanie papy innymi materiałami mineralnymi o tym samym co piasek uziarnieniu.

Posypywanie piaskiem ma na celu:

a) niedopuszczenie do sklejenia się papy w rolkach,

b) przeciwdziałanie rozmiękaniu mieszaniny nasycającej i utrudnienie jej spływania z dachu w czasie upałów,

c) zwiększenie ognioodporności papy,

d) zwiększenie ciężaru papy w celu przeciwdziałania odrywaniu jej przez wiatr.

Posypki mineralne powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

a) nie powinny mieć składników rozpuszczalnych w wodzie;

b) powinny wykazywać dobrą przyczepność do powierzchni papy;

c) powinny maksymalnie odbijać promienie słoneczne, czyli chronić papę przed nadmiernym nagrzaniem;

d) zawartość wilgoci nie może przekraczać 2% (segregator aktów prawnych).
Posypki mineralne mają za zadanie:

a) zwiększenie ciężaru papy, co jest szczególnie ważne przy kryciu na gwoździe;

b) przeciwdziałanie sile ssącej wiatru,

c) zmniejszenie trzepotania papy, a więc możliwości zerwania.
Wynika stąd konieczność stosowania posypek o odpowiednim uziarnieniu.

Posypka talkowa zabezpiecza przed sklejaniem się w rolkach, stwarza powierzchnię odporniejszą na wsiąkanie wody, rozjaśnia powierzchnię dzięki czemu papa mniej się nagrzewa w czasie upałów (papy czarne rozgrzewają się na słońcu do temperatury ok. 65°C, papy jasne o ok. 20°C mniej).

Przez dodanie do talku proszku azbestowego zwiększa się odporność powierzchni papy na działanie czynników atmosferycznych (promocja 3 w 1). Niektóre wytwórnie posypują powierzchnię papy piaskiem. Wygląd takiej papy jest gorszy, ale jest ona w pewnym stopniu ognioodporna, podczas gdy papa z posypką talkową pali się stosunkowo łatwo.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !