Blog

12.02.2020

Tektura uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Tektura uprawnienia budowlane

Tektura uprawnienia budowlane

Tektura stosowana do produkcji papy powinna być wyrabiana ze szmat wełnianych, bawełnianych i jutowych, odpadków włókienniczych i makulatury (program uprawnienia budowlane na komputer).

Im więcej wełny w tekturze, tym papa jest bardziej elastyczna i trwała oraz tym lepiej wchłania masę impregnacyjną. Wskazane jest, aby szmat wełnianych w tekturze dla pap asfaltowych było nie mniej niż 20% wagowo (tektura filcowa).
Niedopuszczalna jest produkcja tektury surowej z dodatkiem miazgi drzewnej, trocin, słomy, torfu i składników mineralnych (gliny, kredy itp.) ponieważ powodują one kruchość papy.

Dopuszczalny jest dodatek celulozy (miazgi drzewnej) jak również innych surowców włóknistych roślinnych, zwierzęcych i mineralnych, nie obniżających jakości tektury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wymiar roi tektury wynosi zazwyczaj: szerokość 1,0 m, długość 10,0 m - 20,0 m - 30,0 m.

Numer papy odpowiada gramaturze tektury, tj. ciężarowi 1 m2 tektury podanemu w gramach.Dla nadania papie większej elastyczności stosuje się jako osnowę tkaniny jutowe (materiał włóknisty pochodzenia indyjskiego). Dotyczy to głównie pap asfaltowych używanych do pokrywania powierzchni załamanych i zwichrzonych. Wymiary roi juty są takie jak roi tektury przy gramaturze nie mniejszej jak 300. Do produkcji pap smołowych używa się smoły otrzymywanej przy destylacji węgla kamiennego, prowadzonej w celu uzyskania koksu lub gazu świetlnego (uprawnienia budowlane). Są to smoły koksownicze i pogazowe. Innych smół, jak np. smoła drzewna, generatorowa, z węgla brunatnego itp., do wyrobu papy nie używa się. Smoły surowe zawierają jednak naftalen, antracen i inne szkodliwe dla produkcji papy składniki, które usuwa się poddając smołę destylacji.

Materiał dobrej jakości otrzymuje się również przez stopienie paku z olejem smołowym lub ze smolą destylowaną.
Do izolacji wodoszczelnej powinno się używać smoły z węgla kamiennego lub preparowanej przez zmieszanie stopionego paku z olejami smołowymi (program egzamin ustny).
Smoły powinny odpowiadać następującym warunkom:
- powinny być płynne w temperaturze + 20 °C,
- powierzchnia ich powinna być gładka i błyszcząca,
- przebieg destylacji normalnej - zawartość frakcji wrzącej do 200°C nie więcej niż 2%, do temperatury 270°C nie więcej niż 20%.

Paki smołowe

Paki smołowe są to produkty pozostałe po destylacji smoły gazowej. W wyższej temperaturze otrzymuje się paki twarde, w niższych miękkie.
Zasadnicze wymagania dla poszczególnych gatunków paku podano w normie PN-53/C-97035 (opinie o programie).
Rozróżniamy asfalty naturalne i ponaftowe. W kraju asfaltów naturalnych nie posiadamy. Wszystkie asfalty, które stosuje się dziś w przemyśle izolacyjnym, są albo asfaltami ponaftowymi, albo też mieszaninami asfaltów ponaftowych z asfaltami naturalnymi.
Piasek powinien być suchy i czysty, bez obcych domieszek (gliny, węgla itp.), właściwie odsiany i odwiany. Wielkość ziarn zależna jest od grubości tektury i nie powinna przekraczać 2 mm.
Dopuszczalne jest posypywanie papy innymi materiałami mineralnymi o tym samym co piasek uziarnieniu.

Posypywanie piaskiem ma na celu:

a) niedopuszczenie do sklejenia się papy w rolkach,

b) przeciwdziałanie rozmiękaniu mieszaniny nasycającej i utrudnienie jej spływania z dachu w czasie upałów,

c) zwiększenie ognioodporności papy,

d) zwiększenie ciężaru papy w celu przeciwdziałania odrywaniu jej przez wiatr.

Posypki mineralne powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

a) nie powinny mieć składników rozpuszczalnych w wodzie;

b) powinny wykazywać dobrą przyczepność do powierzchni papy;

c) powinny maksymalnie odbijać promienie słoneczne, czyli chronić papę przed nadmiernym nagrzaniem;

d) zawartość wilgoci nie może przekraczać 2% (segregator aktów prawnych).
Posypki mineralne mają za zadanie:

a) zwiększenie ciężaru papy, co jest szczególnie ważne przy kryciu na gwoździe;

b) przeciwdziałanie sile ssącej wiatru,

c) zmniejszenie trzepotania papy, a więc możliwości zerwania.
Wynika stąd konieczność stosowania posypek o odpowiednim uziarnieniu.

Posypka talkowa zabezpiecza przed sklejaniem się w rolkach, stwarza powierzchnię odporniejszą na wsiąkanie wody, rozjaśnia powierzchnię dzięki czemu papa mniej się nagrzewa w czasie upałów (papy czarne rozgrzewają się na słońcu do temperatury ok. 65°C, papy jasne o ok. 20°C mniej).

Przez dodanie do talku proszku azbestowego zwiększa się odporność powierzchni papy na działanie czynników atmosferycznych (promocja 3 w 1). Niektóre wytwórnie posypują powierzchnię papy piaskiem. Wygląd takiej papy jest gorszy, ale jest ona w pewnym stopniu ognioodporna, podczas gdy papa z posypką talkową pali się stosunkowo łatwo.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami