Wyposażenie umywalni

Wyposażenie umywalni

Wyposażenie umywalni powinny stanowić umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą oraz odprowadzeniem do kanalizacji wody zużytej. Do minimum 60% umywalek należy doprowadzić ciepłą wodę o temperaturze 35oC-P60°C (program uprawnienia budowlane na komputer). Liczba instalowanych umywalek zależy od liczby pracowników zatrudnionych na jednej zmianie oraz od charakteru pracy (mniej lub więcej brudząca). Zależnie od tych czynników przyjmuje się jedną umywalkę na 5-HO pracowników. Dla pracowników administracyjnych przewiduje się jedną umywalkę na 30 mężczyzn i 20 kobiet.

Wymiary umywalek nie powinny być mniejsze niż 40-P50 cm. Przejście pomiędzy umywalką a ścianą przeciwległą powinno mieć szerokość nie mniejszą niż 1,25 m, a szerokość przejść pomiędzy dwoma rzędami umywalek powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.
W umywalniach znajdujących się w zakładach, gdzie pracownicy narażeni są na zabrudzenie nóg, należy instalować baseny do mycia nóg umieszczone na podłodze. Jeden basen o wymiarach 40X60 cm przyjmuje się na 10 pracowników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Umywalnie powinny mieć wentylację zapewniającą co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Wszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi powinny być zaopatrzone w ustępy. Ustępy należy umieszczać w budynkach, w których znajdują się stanowiska pracy, z zachowaniem warunku, aby odległość ustępu od miejsca pracy nie była większa niż 75 m lub 125 m dla pracowników stale zatrudnionych na powietrzu (uprawnienia budowlane). Liczbę ustępów projektuje się w taki sposób, żeby na 35 mężczyzn przypadała jedna miska ustępowa i jeden pisuar, a na 25 kobiet - jedna miska ustępowa.
Miski powinny być spłukiwane wodą bieżącą, zaś ścieki - odprowadzane do kanalizacji. Miski ustępowe należy umieszczać w oddzielnych kabinach o wymiarach w świetle ścian nie mniejszych niż 80×110 cm. Drzwi kabiny muszą być otwierane na zewnątrz. Wysokość ścianek kabin powinna wynosić 2 m, a odległość od podłogi - 15 cm.

Ustępy przeznaczone do użytku zbiorowego powinny odpowiadać ponadto następującym warunkom (program egzamin ustny)
Wnętrza z kabinami ustępowymi lub pisuarami powinny być dostępne przez przedsionek, z zainstalowaną w nim co najmniej jedną umywalką; przy większej liczbie pisuarów należy przewidzieć w przedsionku jedną umywalkę na każde sześć ustępów lub pisuarów.

Natryski

Wejście do pomieszczeń ustępów użytku zbiorowego powinno być dostępne z korytarzy, hallów, itp. Drzwi należy zaopatrzyć w zatrzaski sprężynowe.
Pomieszczenia ustępów powinny być wyposażone w urządzenia do zmywania ścian, a w podłodze nienasiąkliwej (z lastryka lub terakoty) należy umieścić kratkę ściekową do odprowadzenia wody.
W okresie zimy pomieszczenia powinny być ogrzewane (opinie o programie). Przejście pomiędzy kabiną ustępową a ścianą przeciwległą powinno mieć szerokość nie mniejszą niż 1,30 m, natomiast przy dwóch rzędach kabin należy przewidzieć przejście pomiędzy nimi o szerokości 2,0 m. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Natryski, podobnie jak umywalnie, powinny być umiejscowione przy zespołach szatniowych. Norma przewiduje, że na każdych ośmiu zatrudnionych pracowników należy przyjąć jedno sitko. Liczbę sitek natryskowych należy zwiększyć do jednego na pięć osób w zakładach, w których istnieją warunki do szczególnego zabrudzenia (segregator aktów prawnych). Usytuowanie pomieszczeń natrysków powinno zapewniać możliwość stworzenia następującego ciągu funkcjonalnego: pomieszczenia odzieży brudnej, natryski, pomieszczenia odzieży wierzchniej i domowej. W pomieszczeniach natrysków należy zainstalować ustęp, zaś na każde 10 natrysków dodatkowo jedną kabinę ustępową.

Kabiny natryskowe powinny mieć wymiary w świetle między ścianami nie mniejsze niż 1X1 m.
Szerokość przejść pomiędzy dwoma rzędami natrysków powinna wynosić 1,3 m, zaś pomiędzy natryskami a ścianą 90 cm.

Wejście do pomieszczeń natrysków wyposażonych w więcej niż sześć sitek powinno prowadzić przez przedsionek izolujący. Sitka należy umieszczać w sposób umożliwiający spływanie strumieniowe wody na ramiona osoby myjącej się, a nie na jego głowę (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !