Blog

19.01.2021

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy jest jednym z najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów dostawy kruszywa. Za tym transportem przemawiają:
• relatywnie małe zużycie energii,
• niska emisja zanieczyszczeń powietrza,
• możliwość znacznego zmniejszenia kongestii na drogach w wyniku przejęcia przewozów transportu samochodowego,
• niskie koszty zewnętrzne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Według Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEMEi 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem rzecznym na odległość 1 km aż 127 tai ładunku, podczas gdy samochodem jedynie 50 ton, a koleją 97 ton.
Kruszywo podczas transportu powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem niezależnie od przyjętego środka przewozowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Składowanie kruszywa
Podczas gromadzenia kruszywa grubego na składowisku należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować jego segregacji. Zdarza się to wówczas, gdy wyładowywanie przeprowadzane jest w sposób, który pozwala, aby kruszywo staczało się po pochyłej powierzchni na stosunkowo znaczną odległość.

Powoduje to segregację ziarna grube są na spodzie, a najmniejsze na górze. Kruszywo powinno być podzielone na frakcje, np. 5 -r 10 mm, 10^ 20 mm, 20-40 mm itd. Frakcje te należy podawać i gromadzić oddzielnie, wymieszać dopiero podczas dozowania do betoniarki w odpowiednich proporcjach. Dzięki temu segregacja może wystąpić tylko wewnątrz wąskiego zakresu wymiarów każdej frakcji (uprawnienia budowlane).
Magazynowanie musi zapewniać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i przed łączeniem ze sobą dwóch różnych kruszyw. Wskazane jest, aby kruszywo było chronione przed opadami atmosferycznymi i przed podciekaniem wody opadowej Sposób składowania kruszywa zależy od warunków jego zużywania.

Jeśli kruszywo m_ przebywać dłużej na składowisku otwartym (na przykład zapasy na okres zimowy), to układa się je w pryzmach lub usypiskach. Jeśli kruszywo ma być zużywane na bieżąco, z niewielkim kilkudniowym zapasem, to składuje się je w zasiekach bezpośrednio przy betonowni. Wysokość usypisk nie powinna przekraczać 5 m.
Magazynowania w składowiskach zamkniętych wymaga się z reguły prz\ automatycznym dozowaniu kruszywa. Ten sposób składowania kruszywa pozwala zachować jednorodną i niezmienną wilgotność.
Obecnie w węzłach produkcji mieszanki betonowej coraz częściej stosuje się wielokomorowe zbiorniki na kruszywo. Pojemność komór waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów sześciennych.

Woda zarobowa

Wykonane są one z blach stalowych odpowiednio usztywnionych profilami. W dolnej części każdy zbiornik wyposażony jest w gardziel spustową, na której mocowane są wibracyjne podajniki kruszywa. Całość usytuowana jest na konstrukcji wsporczej, do której zawieszony jest przenośnik taśmowy. Sterowanie dozowania kruszywa odbywa się terminalem wagowym z możliwością odmierzania ręcznego lub automatycznego (program egzamin ustny).

Zestawiania zbiorników kruszywa (liczba i wielkość) oraz wykonania wersji instalacji zasilająco-sterującej producenci urządzeń dokonują indywidualnie na życzenie zamawiającego.

Aby zapewnić zgodność wyrobu z normą europejską i deklarowanymi wartościami, producent powinien prowadzić fabryczną kontrolę produkcji (opinie o programie). Oznaczenie kruszywa powinno zawierać:
• nazwę złoża i producenta,
• typ kruszywa (wg PN-EN 932-3),
• informacje dodatkowe o kruszywie,
• kod odpowiadający oznaczeniu i opisowi kruszywa,
• inne informacje potrzebne do identyfikacji kruszywa.

Dokument dostawy powinien zawierać przynajmniej następujące dane:
• oznaczenie,
• datę wysłania,
• serię i numer zaświadczenia,
• numer normy EN (segregator aktów prawnych).

Woda zarobowa jest to woda, którą dodaje się do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyskać mieszankę betonową o żądanej konsystencji, umożliwiającej proces
wiązania cementu. Jakość użytej wody może mieć istotny wpływ na parametr stwardniałego betonu.

Zanieczyszczenia w wodzie mogą oddziaływać na wiązanie cementu, mogą niekorzystnie wpływać na wytrzymałość betonu lub powodować] zabarwienia na jego powierzchni, a także mogą prowadzić do korozji zbrojenia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami