Blog

30.05.2018

Tymczasowe obiekty budowlane kontra urządzenia budowlane

W artykule znajdziesz:

Tymczasowe obiekty budowlane kontra urządzenia budowlane

Tymczasowe obiekty budowlane kontra urządzenia budowlane

Za tymczasowy obiekt budowlany uznaje się taki obiekt budowlany, który przeznaczony jest do czasowego użytkowania. Można wyróżnić dwie grupy obiektów tymczasowych. Pierwszym z nich jest obiekt przeznaczony do użytkowania na okres krótszy od czasu jego trwałości technicznej (uprawnienia budowlane). Jest on przeznaczony do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Z drugą grupę uznaje się obiekty, które nie są połączona na stałe z gruntem. Należą do nich m.in. kioski uliczne, strzelnice, obiekty kontenerowe, czy też różnego typu urządzenia rozrywkowe. Jest to odgórnie zdefiniowane przez prawo budowlane. Za urządzenia budowlane uznaje się wszelkie urządzenia techniczne, które bezpośrednio związane są z obiektem budowlanym. Mają one na celu zapewnić możliwość użytkowania danego obiektu. Oczywiście użytkowanie musi być zgodne z przeznaczeniem obiektu, co również regulowane jest przez przepisy prawa. Za urządzenia można uznać m.in. przyłącza oraz ogrodzenia, urządzenia instalacyjne, przejazdy, a nawet place postojowe. Warto jednak dodać, że jest to kwestia dyskusyjna. W niektórych sytuacjach place postojowe, czy też ogrodzenia budowlane można uznać za osobny obiekt budowlany, a nie urządzenie budowlane. Ogrodzenie, które służy do wydzielenia nieruchomości z otoczeniem, nie jest w żaden sposób związane z obiektem budowlanym (program egzamin ustny).

<

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami