Typowe plastyfikatory

Typowe plastyfikatory

Typowe plastyfikatory produkowane w Polsce opóźniają nieznacznie czas wiązania cementu (program uprawnienia budowlane na komputer).

W wielu krajach przypisuje się tym domieszkom ogromne znaczenie dla wykonawstwa betonów w zimie jak i dla betonów, które* mają charakteryzować się wysoką i szybko uzyskiwaną mrozoodpornością.
L. H. Tuthill stwierdza, że do wszystkich betonów wykonywanych w okresie ujemnych temperatur dodaje się w Stanach Zjednoczonych domieszki napowietrzające. Liczne publikacje wskazują na to, że również w wielu innych państwach domieszka napowietrzająca jest powszechnie lub nieomal obowiązkowo stosowana do betonów wykonywanych w zimie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nie wszystkie wyniki badań są równie korzystne, choć zawsze stwierdza się korzyść płynącą z napowietrzenia betonu objawiającą się:
1. szybszym uzyskaniem pełnej mrozoodporności,
2. mniejszymi ujemnymi wpływami zamrożenia w okresie wiązania,
3. zwiększoną odpornością betonu dojrzałego na cykliczne zamrażania,
4. niewystępowaniem pęcznienia betonu podczas zamrażania (uprawnienia budowlane).

Jak to już podano, odporność warunkową na zamrożenie uzyskuje beton, gdy stopień nasycenia zaczynu w tym betonie będzie mniejszy od S = 0,917. Wartość taka występuje w betonie napowietrzonym natychmiast po wykonaniu mieszanki betonowej. Beton napowietrzony zawiera 4-H>% powietrza w postaci równomiernie rozłożonych pęcherzyków powietrznych. Nie oznacza to, że napowietrzony beton natychmiast po zarobieniu nie podlega szkodliwym skutkom zamarzania wody zarobowej, natomiast szkodliwość ta jest nieznaczna i prawie całkowicie zanika, gdy beton uzyska wytrzymałość przynajmniej 5 kG/cm2, co pozwala przenieść powstające ciśnienie hydrauliczne (program egzamin ustny).
Im więcej wprowadzi się pęcherzyków powietrza i im gęściej będą one rozłożone, tym ciśnienie hydrauliczne będzie mniejsze. Pochodzi to stąd, że wciskana przez lód woda będzie pokonywać mniejszy opór, jaki dają krótsze odcinki kapilar, a mianowicie tylko od pęcherzyka do pęcherzyka.

Domieszki regulujące wiązanie

Przy zamarzaniu beton napowietrzony zmniejsza swoją objętość, a nie powiększa, jak to się dzieje ze zwykłym betonem, co świadczy między innymi o jego pełnej mrozoodporności (opinie o programie).
Poważnymi wadami betonów napowietrzonych jest to, że mają one opóźniony początek wiązania i w ogóle uzyskują niższe wytrzymałości. Dla betonów dojrzewających w normalnej temperaturze, na każdy 1% powietrza wprowadzonego do betonu wytrzymałość 28-dniowa obniża się o 4%.

Dla wyeliminowania tych wad, stosuje się niekiedy jednoczesne dozowanie środka napowietrzającego i chlorku wapniowego w ilości l°/o ciężaru cementu. L. H. Tuthill podaje, że beton napowietrzony i z dodatkiem chlorku wapniowego, przechowywany przez 3 dni w temperaturze +10°C wykazał doskonałą trwałość, mimo 1700 cykli zamarzania, gdy ten sam beton, lecz bez chlorku wapniowego wytrzymał 600 do 700 cykli (segregator aktów prawnych).
Tak środek napowietrzający jak i chlorek wapniowy dozuje się razem z wodą zarobową. Mieszankę betonową z omawianymi domieszkami należy zarabiać na ciepło (min. +10°C) i precyzyjnie kontrolować pod względem ilości wprowadzonego powietrza.

Przy stosowaniu niektórych środków chemicznych dla intensyfikacji procesu wiązania obserwuje się znaczne przyśpieszenie początku wiązania, co jest kłopotliwe w wykonawstwie. Dla opóźnienia początku wiązania, z zachowaniem jednak intensywności wiązania, stosuje się specjalne domieszki, a wśród nich wspomniane już plastyfikatory: kwas fosforowy oraz fosforan sodowy lub potasowy. Spośród plastyfikatorów najbardziej opóźniają wiązanie te, które są wykonane na kwasach lignosulfonowych. Aby znacznie opóźnić proces wiązania, należałoby dodać tak dużą ilość plastyfikatora, że spowoduje to nadmierne obniżenie wytrzymałości betonu. Korzystniej jest więc stosować kwas fosforowy w ilości do 0,5% ciężaru cementu lub fosforany sodowe bądź potasowe, które to domieszki nie obniżają wytrzymałości betonu (promocja 3 w 1).

Optymalna ilość fosforanów zależy od ilości węglanów: mianowicie, stosując 2-P6% węglanów należy dać 0,25-P2% fosforanów. Domieszka ta pozwala na zachowanie właściwej urabial- ności betonu przez okres 1 godziny. Czas ten można zresztą regulować ilością domieszek; Bliższe dane na temat domieszek regulujących proces wiązania podane są w tomie I, część 2 Budownictwa betonowego.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !