Układ urbanistyczny stolicy

Układ urbanistyczny stolicy

Uzupełniła ją druga oś, biegnąca wzdłuż innej trasy historycznej : dzisiejszych ulic Senatorskiej, Elektoralnej i Chłodnej. Była to triumfalna magistrala, którą nowoobrany król wraz z uroczystą procesją kierował się z pola elekcyjnego do swej siedziby - Zamku. W połowie XIX wieku po zbudowaniu mostu Kierbedzia trasa ta została przedłużona na Pragę (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wybitna rola południkowego „ciągu królewskiego" w Warszawie epoki nowożytnej przejawiła się między innymi w fakcie, że wielkie, regularne założenia XVJII w. przeobrażające i wzbogacające układ urbanistyczny stolicy wyrastają od węzłów tej magistrali, kształtując w powiązaniu z nią najwybitniejsze swe ogniwa (np. Oś Saska - dziedziniec pałacu Saskiego, Oś Stanisławowska, tzw. układ latawca) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W okresie utrwalania swej władzy po wojnie północnej August II zamierzył założenie w Warszawie nowej, wspaniałej rezydencji. Po rozważeniu możliwych warunków lokalizacji przyszłego zespołu wybór padł na tereny położone na zachód od Krakowskiego Przedmieścia, a na północ od drogi wiodącej do traktu krakowskiego (dzisiejsza Królewska) (uprawnienia budowlane). Na tym właśnie obszarze istniało już wówczas skromne założenie pałacowe, w którego orientacji i układzie umiejętnie wyzyskano walory terenu i usytuowania wobec sieci drogowej miasta i które dzięki temu stało się zalążkiem wielkiej osi królewskiej uplasowany na najwyższym w okolicy garbie terenu znalazł się w bezpośredniej bliskości wałów zygmuntowskich, w węźle dróg, z których jedna (późniejsza ulica Królewska) biegła ku traktowi krakowskiemu, druga zaś stanowiła odcinek obwodnicy na zewnątrz wału. Oś pałacu przebiegająca swobodnie na wschód poprzez wyłom w obwarowaniach dokonany jednocześnie z budową rezydencji - na zachód od gmachu stanowiła dwusieczną kąta obu dróg, a więc swoistą oś krajobrazowo-topograficzną (program egzamin ustny).

Koncepcja przestrzenna

Koncepcja przestrzenna radykalnego przcplanowania terenów przyszłej Osi Saskiej jest dziełem sztabu nadwornych architektów Augusta II, wśród których na czoło wysuwają się Daniel Póppelman i Zachariasz Longuelune. Przyjmując istniejący pałac Morsztynów za punkt wyjścia całego założenia i podstawę do przebudowy na przyszłą rezydencję królewską autorzy zamierzali włączyć go w wieloczłonowy system przestrzenny uosabiający hierarchiczność władzy królewskiej. Od strony Krakowskiego Przedmieścia miał powstać między dwoma kompleksami zabudowań dziedziniec wjazdowy - przedsionek całej kompozycji (opinie o programie). Dopiero stąd przybysz mógł przedostać się na główny podwórzec założenia przylegający do właściwego pałacu. Pałac miał tworzyć centralną kompozycję kwadratową z własnym, trzecim z kolei dziedzińcem wewnętrznym.

Za pałacem rozplanowano świetny ogród barokowy o powierzchni 17 ha, założony na pięciokącie wydłużonym wzdłuż osi zespołu. Zbiegające się ku centralnemu dziedzińcowi obrzeża ogrodu, cały jego wewnętrzny układ podporządkowany świadomie pałacowi - wszystko to jednoznacznie określało kierunkowość kompozycyjną założenia narastającą ku Krakowskiemu Przedmieściu, ku Skarpie, ku rzece (segregator aktów prawnych). W kompozycji ogrodu, a nawet całego założenia dużą wagę przywiązują pierwotne projekty do miejsca zbiegu promienistych alei zachodniej części parku, gdzie stanęła później wielka altana - dzieło Longuelune’a. Wśród dziesiątków wariantów projektowych rezydencji saskiej znajdujemy również koncepcje nadające temu właśnie miejscu dominującą rolę w układzie, a więc lokalizujące na terenie późniejszej altany sam pałac królewski, jeszcze dalej zaś na zachód - główny jego dziedziniec.

Przeważyła jednak idea spiętrzenia kompozycji ku wschodowi, usytuowania dominanty w powiązaniu z Krakowskim Przedmieściem (promocja 3 w 1). Od zachodu założono na przedłużeniu ogrodu aleję widokową długości 800 m, włączającą się dalej w trakt wolski.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami