Układ włókien drewna

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na silne działanie wilgoci, np. na niedostatecznie wyschniętych stropach żelbetowych lub podkładach (jastrychach), a także na niewłaściwie izolowanych płytach podłogowych stykających się z gruntem oraz w sąsiedztwie drzwi prowadzących na balkony i tarasy. Poza tym szkody w postaci szczelin lub pęknięć występowały w parkietach ułożonych na stropach z ogrzewaniem podłogowym; w przypadku braku dylatacji przyściennej pojawiały się wybrzuszenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drewno wykazuje największy skurcz i pęcznienie ze wszystkich materiałów używanych w budownictwie. Wilgotność drewna w chwili wbudowania i po wbudowaniu to dwa ważne wskaźniki decydujące o rodzaju konstrukcji i układaniu podłogi z parkietu drewnianego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ układ komórek i włókien drewna ma kierunek zgodny z kierunkiem osi pnia, wielkość pęcznienia lub skurczu drewna przy wzroście lub spadku wilgotności w dużym stopniu zależy od jej kierunku drewno jest więc materiałom silnie anizotropowym (uprawnienia budowlane). Zjawisko pęcznienia (i skurczu) występuje w całym zakresie wilgotności drewna, od stanu zupełnego wysuszenia do stanu nasycenia włókien, tj. do wilgotności ok. 30% (wagowo). O ile „praca” drewna w kierunku osiowym jest tak mała, że praktycznie można ją pominąć, o tyle „praca” w kierunku stycznym jest w przypadku drewna naszej strefy. klimatycznej mniej więcej dwukrotnie większa. Wielkość skurczu i pęcznienia rośnie wraz z masą objętościową drewna, tak więc drewno ciężkie „pracuje" intensywniej niż lekkie (program egzamin ustny).

Wilgotność użytkowanego parkietu

Przewidywane odkształcenia podłużne ułożonego parkietu zależą od różnicy między wilgotnością drewna w chwili ułożenia a jego wilgotnością w czasie użytkowania. Jednakże ta wilgotność użytkowa (praktyczna) nie jest stała, lecz zmienia się odpowiednio do względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Wahania wilgotności powietrza bywają niekiedy bardzo duże, decydują o niej m.in. rodzaj i intensywność ogrzewania pomieszczeń, pora roku, ewentualnie także bezpośrednie nasłonecznienie (opinie o programie).

Dotycząca parkietów norma DIN 260 żąda, aby w chwili dostawy drewno na parkiet miało wilgotność 8 lub 9 ±2% wagowo w stosunku do stanu zupełnego wysuszenia. Wilgotność użytkowanego parkietu waha się między ok. 7% (w zimie, przy centralnym ogrzewaniu, = 30%) i ok. 14-M7% (w lecie, bez klimatyzacji, (f t = 70-80%). Tak więc parkiet dębowy wydłużałby się i skracał w rytmie rocznym do 2,6 cm/m, gdyby ruchom tym nic nie stało na przeszkodzie. Dobre zabezpieczenie powierzchni opóźnia wymianę wilgoci. Złagodzeniu ulega wówczas krótkotrwałe działanie czynników ekstremalnych na wilgotność drewna. Drewno parkietów położonych na stropach z ogrzewaniem podłogowym wysycha w okresie grzewczym jeszcze silniej, co powoduje odpowiednio większe odkształcenia parkietu wynikające z pęcznienia i skurczu (segregator aktów prawnych).

Samo składowanie drewna przez dłuższy czas w pomieszczeniu, w którym ma być ono ułożone, nie gwarantuje jeszcze, że jego wilgotność będzie równa średniej wilgotności względnej w tym pomieszczeniu. W każdym razie wilgotność drewna powinno się sprawdzić za pomocą odpowiednich pomiarów.

Wilgotność parkietu może znacznie wzrosnąć po jego ułożeniu na podłożu (podkładzie cementowym, stropie żelbetowym) o dużej jeszcze zawartości wilgoci. Elementy żelbetowe i podkłady (jastrychy) schną tym wolniej, im są grubsze i w zależności od warunków klimatycznych w pomieszczeniu. Należy to uwzględnić przy ustalaniu terminu układania parkietu w nowym budynku (promocja 3 w 1).

Wilgotność podłoża w czasie układania parkietu nie ma znaczenia, jeśli nieznacznie tylko przekracza praktyczną wilgotność w okresie użytkowania. I tak dla podkładu (jastrychu) cementowego o wilgotności równowagi ok. 1-t-2% wilgotność w okresie układania parkietu nie powinna być większa niż 2,5 do 3%.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

Ślady silnego zużycia

W parkietach układanych na cienkiej warstwie kleju (lepiku) lub na izolacji należy przewidzieć dylatacje nad dylatacjami podłoża i przy połączeniach…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !