Układ włókien drewna

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na silne działanie wilgoci, np. na niedostatecznie wyschniętych stropach żelbetowych lub podkładach (jastrychach), a także na niewłaściwie izolowanych płytach podłogowych stykających się z gruntem oraz w sąsiedztwie drzwi prowadzących na balkony i tarasy. Poza tym szkody w postaci szczelin lub pęknięć występowały w parkietach ułożonych na stropach z ogrzewaniem podłogowym; w przypadku braku dylatacji przyściennej pojawiały się wybrzuszenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drewno wykazuje największy skurcz i pęcznienie ze wszystkich materiałów używanych w budownictwie. Wilgotność drewna w chwili wbudowania i po wbudowaniu to dwa ważne wskaźniki decydujące o rodzaju konstrukcji i układaniu podłogi z parkietu drewnianego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ układ komórek i włókien drewna ma kierunek zgodny z kierunkiem osi pnia, wielkość pęcznienia lub skurczu drewna przy wzroście lub spadku wilgotności w dużym stopniu zależy od jej kierunku drewno jest więc materiałom silnie anizotropowym (uprawnienia budowlane). Zjawisko pęcznienia (i skurczu) występuje w całym zakresie wilgotności drewna, od stanu zupełnego wysuszenia do stanu nasycenia włókien, tj. do wilgotności ok. 30% (wagowo). O ile „praca” drewna w kierunku osiowym jest tak mała, że praktycznie można ją pominąć, o tyle „praca” w kierunku stycznym jest w przypadku drewna naszej strefy. klimatycznej mniej więcej dwukrotnie większa. Wielkość skurczu i pęcznienia rośnie wraz z masą objętościową drewna, tak więc drewno ciężkie „pracuje" intensywniej niż lekkie (program egzamin ustny).

Wilgotność użytkowanego parkietu

Przewidywane odkształcenia podłużne ułożonego parkietu zależą od różnicy między wilgotnością drewna w chwili ułożenia a jego wilgotnością w czasie użytkowania. Jednakże ta wilgotność użytkowa (praktyczna) nie jest stała, lecz zmienia się odpowiednio do względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Wahania wilgotności powietrza bywają niekiedy bardzo duże, decydują o niej m.in. rodzaj i intensywność ogrzewania pomieszczeń, pora roku, ewentualnie także bezpośrednie nasłonecznienie (opinie o programie).

Dotycząca parkietów norma DIN 260 żąda, aby w chwili dostawy drewno na parkiet miało wilgotność 8 lub 9 ±2% wagowo w stosunku do stanu zupełnego wysuszenia. Wilgotność użytkowanego parkietu waha się między ok. 7% (w zimie, przy centralnym ogrzewaniu, = 30%) i ok. 14-M7% (w lecie, bez klimatyzacji, (f t = 70-80%). Tak więc parkiet dębowy wydłużałby się i skracał w rytmie rocznym do 2,6 cm/m, gdyby ruchom tym nic nie stało na przeszkodzie. Dobre zabezpieczenie powierzchni opóźnia wymianę wilgoci. Złagodzeniu ulega wówczas krótkotrwałe działanie czynników ekstremalnych na wilgotność drewna. Drewno parkietów położonych na stropach z ogrzewaniem podłogowym wysycha w okresie grzewczym jeszcze silniej, co powoduje odpowiednio większe odkształcenia parkietu wynikające z pęcznienia i skurczu (segregator aktów prawnych).

Samo składowanie drewna przez dłuższy czas w pomieszczeniu, w którym ma być ono ułożone, nie gwarantuje jeszcze, że jego wilgotność będzie równa średniej wilgotności względnej w tym pomieszczeniu. W każdym razie wilgotność drewna powinno się sprawdzić za pomocą odpowiednich pomiarów.

Wilgotność parkietu może znacznie wzrosnąć po jego ułożeniu na podłożu (podkładzie cementowym, stropie żelbetowym) o dużej jeszcze zawartości wilgoci. Elementy żelbetowe i podkłady (jastrychy) schną tym wolniej, im są grubsze i w zależności od warunków klimatycznych w pomieszczeniu. Należy to uwzględnić przy ustalaniu terminu układania parkietu w nowym budynku (promocja 3 w 1).

Wilgotność podłoża w czasie układania parkietu nie ma znaczenia, jeśli nieznacznie tylko przekracza praktyczną wilgotność w okresie użytkowania. I tak dla podkładu (jastrychu) cementowego o wilgotności równowagi ok. 1-t-2% wilgotność w okresie układania parkietu nie powinna być większa niż 2,5 do 3%.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami