Uprawnienia architektoniczne – czy opiekunem praktyk może być osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

W art. 14 ustawy (program egzamin ustny) Prawo budowlane wskazano, że niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych do uprawnień budowlanych jest praca, która polega na bezpośrednim uczestniczeniu w sporządzaniu projektów lub na sprawowaniu funkcji technicznej na budowie, oczywiście pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane – dotyczy to także praktyk odbywanych poza granicami kraju (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia architektoniczne – czy opiekunem praktyk może być osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

Ponadto zakres praktyki zawodowej, odbywanej przez kandydata na uprawnienia budowlane, musi być zgodny z zakresem wybranej przez niego specjalności uprawnień budowlanych. W przepisach zaznaczono również, że zakres praktyki zawodowej musi być zgodny z rodzajem i zakresem uprawnień, który wybrała osoba starająca się o uprawnienia budowlane (program na komputer).

Bardzo ważne jest również to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka zawodowa zawsze musi być potwierdzona przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest czynnym członkiem samorządu budowlanego inżynierów budownictwa lub architektów przez cały okres praktyk (program na telefon). Odpowiednie uprawnienia budowlane oznaczają uprawnienia, które swoim rodzajem oraz zakresem odpowiadają uprawnieniom, o jakie stara się w postępowaniu kwalifikacyjnym wnioskodawca. Należy przy tym zastrzec, że osoba, która potwierdza odbycie praktyk projektowych musi mieć uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast w przypadku praktyki na budowie mogą to być uprawnienia architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane (opinie o programie).

Opiekun praktyki według ustawy

Nietrudno więc zorientować się, że ustawa nakłada na każdego opiekuna praktyk, obowiązek posiadania praktyk w zakresie nieograniczonym, jeśli kandydat odbywający praktykę stara się o taki właśnie zakres uprawnień (promocja 3 w 1). Oznacza to, że rodzaj oraz zakres uprawnień budowlanych patrona lub opiekuna praktyka zawodowych zawsze będzie zdeterminowany rodzajem oraz zakresem uprawnień o jakie stara się kandydat na uprawnienia budowlane. Wniosek z tego jest następujący – praktyki do uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń mogą się odbyć wyłącznie pod nadzorem osoby mającej takie same uprawnienia (segregator aktów prawnych).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !