Blog

06.06.2019

Uprawnienia architektoniczne – czy opiekunem praktyk może być osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia architektoniczne – czy opiekunem praktyk może być osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

W art. 14 ustawy (program egzamin ustny) Prawo budowlane wskazano, że niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych do uprawnień budowlanych jest praca, która polega na bezpośrednim uczestniczeniu w sporządzaniu projektów lub na sprawowaniu funkcji technicznej na budowie, oczywiście pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane – dotyczy to także praktyk odbywanych poza granicami kraju (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia architektoniczne – czy opiekunem praktyk może być osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

Ponadto zakres praktyki zawodowej, odbywanej przez kandydata na uprawnienia budowlane, musi być zgodny z zakresem wybranej przez niego specjalności uprawnień budowlanych. W przepisach zaznaczono również, że zakres praktyki zawodowej musi być zgodny z rodzajem i zakresem uprawnień, który wybrała osoba starająca się o uprawnienia budowlane (program na komputer).

Bardzo ważne jest również to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka zawodowa zawsze musi być potwierdzona przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest czynnym członkiem samorządu budowlanego inżynierów budownictwa lub architektów przez cały okres praktyk (program na telefon). Odpowiednie uprawnienia budowlane oznaczają uprawnienia, które swoim rodzajem oraz zakresem odpowiadają uprawnieniom, o jakie stara się w postępowaniu kwalifikacyjnym wnioskodawca. Należy przy tym zastrzec, że osoba, która potwierdza odbycie praktyk projektowych musi mieć uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast w przypadku praktyki na budowie mogą to być uprawnienia architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane (opinie o programie).

Opiekun praktyki według ustawy

Nietrudno więc zorientować się, że ustawa nakłada na każdego opiekuna praktyk, obowiązek posiadania praktyk w zakresie nieograniczonym, jeśli kandydat odbywający praktykę stara się o taki właśnie zakres uprawnień (promocja 3 w 1). Oznacza to, że rodzaj oraz zakres uprawnień budowlanych patrona lub opiekuna praktyka zawodowych zawsze będzie zdeterminowany rodzajem oraz zakresem uprawnień o jakie stara się kandydat na uprawnienia budowlane. Wniosek z tego jest następujący – praktyki do uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń mogą się odbyć wyłącznie pod nadzorem osoby mającej takie same uprawnienia (segregator aktów prawnych).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami