Uprawnienia bez ograniczeń a uprawnienia w ograniczonym zakresie

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych bez ograniczeń oraz uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie określony jest w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 roku (program na komputer). W przypadku specjalności architektonicznej uprawnienia bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu. Te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym, pozwalają wykonywanie tych prac wyłącznie w obiektach, których kubatura nie przekracza 1000m3 na terenie lub w zabudowie zagrodowej (program na telefon).

Najbardziej popularne uprawnienia

Uprawnienia bez ograniczeń a uprawnienia w ograniczonym zakresie

Najbardziej popularne są uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – jeśli są przyznane bez ograniczeń, to dają prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury oraz konstrukcji obiektu (program na egzamin ustny). Uprawnienia tego typu w zakresie ograniczonym uprawniają wyłącznie do wykonywania w/w prac w przypadku obiektów budowlanych (promocja 3 w 1), który wysokość nie przekracza 1000 m3. Dodatkowe warunki, jakie musi spełniać taki obiekt to:
• wysokość do 12 m nad poziomem terenu,
• do 3 kondygnacji nadziemnych,
• o wysokości kondygnacji nieprzekraczającej 4,8m,
• posadowienie na stabilnym gruncie nośnym,
• posadowienie na głębokości nieprzekraczającej 3m poniżej poziomu terenu,
• brak na budowie elementów wstępnie sprężanych,
• brak konieczności uwzględniania eksploatacji górniczej,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych nieprzekraczająca 6m,
• wysięg wsporników do 2m (segregator).
Są to dwie najczęściej wybierane specjalności uprawnień budowlanych. Jak widać, znacznie większe możliwości w zakresie wykonywanych prac dają uprawnienia bez ograniczeń. Z tego właśnie względu warto od razu przygotować się do zdobycia uprawnień bez ograniczeń, pod warunkiem oczywiście, że ma się odpowiednie wykształcenie. Co ważne, jeśli posiada się uprawnienia w ograniczonym zakresie, to można zdać do egzaminu rozszerzającego zakres tych uprawnień – obejmuje on wówczas materiał, którego nie było na egzaminie o uprawnienia w ograniczonym zakresie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !