Uprawnienia budowlane architektoniczne – egzamin

Wszystkie kwestie związane z egzaminem na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej znajdują się w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień w specjalności architektonicznej (program na komputer). Zgodnie z tymi przepisami egzaminy na uprawnienia przeprowadza się przynajmniej dwa razy do roku. Terminy są wyznaczane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną i ogłaszane w serwisie internetowym Izby Architektów RP. Termin egzaminów może być zmieniony po jego ogłoszeniu – takie uprawnienia ma Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Organ też może też wyznaczyć dodatkowy termin ustnego egzaminu w danym roku (program na telefon).

Ogłoszenie w sprawie terminów egzaminów

Uprawnienia budowlane architektoniczne

Ogłoszenie w sprawie terminów egzaminów w danym roku kalendarzowym jest umieszczane na stronie jednocześnie z terminami złożenia wniosków o nadanie uprawnień – wspomniane terminy muszą być ustalone na przynajmniej 3 miesiące przed wyznaczonymi terminami egzaminów (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy wnioski będą złożone po wyznaczonym terminie, uznaje się, że dotyczą one kolejnego postępowania kwalifikacyjnego – okręgowa kwalifikacyjna jest zobowiązana poinformować kandydata o tym w fakcie w formie pisemnej.
Egzamin składa się z pisemnej części, mającej formę testu, oraz z części ustnej (promocja 3 w 1). Podczas egzamin sprawdzeniu podlega przede wszystkim znajomość przepisów związanych z urbanistyką, budownictwem, planowaniem przestrzennym czy architekturą. Ponadto podczas egzaminu oceniana jest umiejętność kandydata do wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy technicznej, w tym m.in. do samodzielnego rozwiązywania:
• zagadnień architektonicznych dotyczących procesu budowlanego,
• zagadnień technicznych dotyczących procesu budowlanego,
• zagadnień organizacyjnych dotyczących procesu budowlanego (segregator).
Część pisemna egzaminu jest w tym samym czasie w każdej okręgowej izbie architektów – rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, a składa z takich samych testów oraz pytań ustnych, które wybierane są z baz egzaminacyjnych pytań pisemnych i ustnych Izby Architektów RP (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !