Blog

12.04.2019

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Rozwój zawodowy w branży budowlanej jest nieodłącznie związany z posiadaniem uprawnień budowlanych (program na komputer). Z tego właśnie względu już w czasie studiów warto rozglądać się za odpowiednimi firmami budowlanymi wykonawczymi oraz biurami projektowymi, w których po zakończeniu nauki będzie można odbyć praktyki. Postępowanie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych jest bardzo sformalizowane. Wynika to z faktu, że nadanie uprawnień budowlanych konkretnej osobie, stanowi potwierdzenie, że osoba ta ma wymagane kwalifikacje i może ponosić odpowiedzialność za pracę, którą wykonuje (program na telefon).
Dzięki uprawnieniom budowlanym można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których zalicza się:
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego (https://uprawnienia-budowlane.pl),
• kierowanie, nadzór oraz sprawowanie kontroli techniczne wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• sprawowanie kontroli technicznej nad utrzymaniem obiektów budowlanych (program na egzamin ustny).

Odpowiednie wykształcenie

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Tego rodzaju prace mogą wykonywać wyłącznie osoby, które mają odpowiednie wyształcenie techniczne, odbyły praktykę zawodową odpowiednią dla rodzaju oraz stopnia skomplikowania działalności związanej z pełnioną funkcją, pozytywnie zaliczyły egzamin na uprawnienia budowlane, który sprawdza znajomość procesu budowlanego i umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej (promocja 3 w 1).
Najważniejszym wymogiem, bez którego nie można ubiegać się o uprawnienia budowlanej, jest odpowiednie wykształcenie (segregator). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli z ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane można uzyskać w dwóch zakresach – bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. Do uzyskania uprawnień bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Uprawnienia w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub po uzyskaniu tytułu technika bądź mistrza w wybranym zawodzie technicznym (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami