Blog

02.08.2019

Uprawnienia budowlane dla mistrza lub technika

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane dla mistrza lub technika


Dawniej osoby, które posiadały tytuł technika w jednym z zawodów budowlanych, mogły potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą uprawnień budowlanych (program na komputer). Jednak w wyniku zachodzących w ciągu wielu lat zmian w prawie budowlanym, prawo do zdobycia uprawnień budowlanych zyskały wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe – licencjackie lub magisterskie (program na telefon).

Uprawnienia budowlane dla mistrza lub technika

Dopiero ustawa deregulacyjna z 2014 roku ponownie poszerzyła grupę osób, które mogą starać się o uprawnienia budowlane. Teraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mogą otrzymać także osoby, które posiadają tytuł technika lub mistrza w jednym z zawodów budowlanych, określonych w ustawie Prawo budowlane (program egzamin ustny).

Osoby, które posiadają tytuł zawodowy mistrza lub technika budownictwa, a także te mające dyplom potwierdzających ich kwalifikacje na poziomie technika w zawodzie nauczanym, mogą od 10 sierpnia 2014 roku ubiegać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym (opinie o programie). Niestety takim osobom trudniej jest zdać egzamin, ponieważ nie uwzględnia on różnicy programowej między technikami a uczelniami wyższymi. Zarówno pytania, jak i inne wymogi są identyczne dla inżynierów oraz dla techników. Z tego właśnie względu każdy technik budownictwa, starający się o uprawnienia budowlane, musi uzupełnić swoją wiedzę z wielu dziedzin i odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową (segregator aktów prawnych).

We współczesnym budownictwie


We współczesnym budownictwie duże znaczenie ma specjalizacja. Im jest on rzadsza, tym znalezienie pracy łatwiejsze. Co więcej, czynności, które wydają się tradycyjne, obecnie wymagają znacznie większej wiedzy i praktyki niż kilkadziesiąt lat temu. Przykładem może być chociażby wstawienie okna, poprawne wybudowanie dachu czy wyposażenie obiektu w nowoczesne instalacje (promocja 3  w 1). Z tego właśnie względu każdy technik czy mistrz oraz każda inna osoba posiadająca uprawnienia budowlane, musi stale szkolić się oraz zdobywać nowe umiejętności, aby utrzymać się w branży i znaleźć pracę dającą satysfakcję zawodową oraz finansową.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami