Blog

27.03.2019

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – do czego uprawniają?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – do czego uprawniają?

Prawo budowlane oraz związane z nim przepisy wykonawcze, np. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, szczegółowo określa zakres uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Są to uprawnienia wykonawcze, dzięki którym można m.in. kierować budową (program na komputer). Uprawnienia mogą być przyznane w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń i najczęściej dotyczą jednej z określonych specjalności, np. konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, mostowej, kolejowej, drogowej czy architektonicznej (program na telefon). W zależności od tego, jaką specjalizację wybrał kandydat, istnieją różne ograniczenia związane z posiadaniem uprawnień (program na egzamin ustny).

Kwestie kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – do czego uprawniają?

W przypadku uprawnień architektonicznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dozwolone jest kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z tworzeniem obiektu w zakresie kierowania robotami oraz w odniesieniu do architektury tego obiektu (promocja 3 w 1). Jeśli chodzi o uprawnienia w ograniczonym zakresie, to kubatura obiektów nie może przekraczać 1000 metrów sześciennych. Co więcej, ograniczenie dotyczy również terenu, na którym mają być prowadzone roboty budowlane – uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na tworzenie projektów tylko w przypadku tzw. budownictwa zagrodowego (segregator).
Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dają możliwość pełnienia dwóch samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dzięki nim można kierować robotami budowlanymi zarówno w odniesieniu do architektury obiektu, jak i do jego konstrukcji. Jeśli uprawnienia wydane są w zakresie ograniczonym, to kubatura budynku nie może przekraczać 1000 metrów sześciennych (opinie). Ograniczenia dotyczą również innych kwestii:
• wysokość budynku – do 12 m nad poziomem terenu,
• ilość kondygnacji – nie więcej niż 3 nadziemne,
• wysokość kondygnacji – do 4,8m,
• posadowienie – do 3m poniżej poziomu terenu,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych – do 6m,
• wysięg wsporników – do 2m,
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami