Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – jakie dają możliwości?


Uprawnienia budowlane mogą być projektowe lub wykonawcze, czyli do kierowania robotami budowlanymi. Do wyboru są różne specjalności oraz zakresy takich uprawnień (program na komputer). W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi można zdecydować się na uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (program na telefon).

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – jakie dają możliwości?

Uprawnienia wykonawcze są udzielane w następujących specjalnościach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej kolejowej (program egzamin ustny).

W ramach niektórych specjalności dostępne są także określone specjalizacje. Aby móc starać się o specjalizację, wymagane jest posiadanie uprawnień w danej specjalności bez ograniczeń oraz odbycie, po zdobyciu uprawnień budowlanych, przynajmniej 5 letniej praktyki w zawodzie (opinie o programie). Praktyka musi odbywa się w ramach posiadanych uprawnień oraz specjalizacji, o którą ubiega się kandydat.
Zdecydowanie najbardziej uniwersalne są uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Po ich zdobyciu można nie tylko kierować budową, ale również dokonywać przeglądów budynków oraz ich inwentaryzacji i charakterystyki cieplnej. Jeśli dodatkowo chce się dokonywać adaptacji projektów budowlanych, to konieczne jest posiadanie uprawnień projektowych, które są odpowiednie dla danej branży (segregator aktów prawnych).

Odpowiednie doświadczenie i wykształcenie


Mając odpowiednie doświadczenie i wykształcenie można pełnić niemal każdą funkcję techniczno-kierowniczą na budowie. Oznacza to możliwość pracy na stanowisku np.:
• koordynatora robót,
• planisty,
• kosztorysanta,
• szefa zespołów wykonawczych,
• inżyniera budowy,
• dyrektora kontraktu.
W tej kwestii wiele zależy od posiadanego doświadczenia oraz wybranej ścieżki kariery (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !