Uprawnienia budowlane – jakie zmiany są planowane?

<W najnowszym projekcie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach zakłada zmiany, które wpłyną na przyznawanie uprawnień budowlanych. Zmianie ulegną przede wszystkim kwalifikacje wykształcenia oraz kryteria związane z praktyką zawodową (program na komputer). Co więcej, egzamin pisemny nie będzie już musiał mieć formy testu, co ułatwi weryfikację wiedzy i umiejętności kandydatów. Zmian jest jednak znacznie więcej, a oto najważniejsze z nich (program na telefon)

<+W nowym projekcie ustawy zapisano, że kwalifikacji posiadanego przez kandydata doświadczenia będą dokonywać komisje kwalifikacje, które analizować będą m.in.,, suplementy do dyplomu. Obecnie kwalifikacja jest dokonywana jest wyłącznie poprzez potwierdzenie zgodności ukończonego kierunku z listą odpowiednich lub pokrewnych kierunków wyszczególnionych w rozporządzeniu (program na egzamin ustny).

<Zgodnie z planowanymi zmianami samorządy zawodowe będą opracowywać standardy praktyki zawodowej. Spełnienie określonych w nich kryteriów jakościowych będzie warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej kandydatów. Ponadto w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń zmianie ulegnie okres praktyki zawodowej – wymagane będzie 1,5 roku praktyki projektowej i tylko pół roku praktyki na budowie (promocja 3 w 1).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane – jakie zmiany są planowane?

Podział na egzamin pisemny i ustny zostanie zachowany, jednak egzamin pisemny nie będzie już musiał mieć formy testu (segregator). Zgodnie z założeniami ustawy ma to zwiększyć elastyczność weryfikacji wiedzy oraz umiejętności praktycznych przyszłych specjalistów. Ważną zmianą jest to, że w egzaminie na uprawnienia budowlane będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel ministra ds. gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa, który ma pełnić funkcję obserwatora (opinie).

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie dodany zapis o urządzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !