Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane – jakie zmiany są planowane?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – jakie zmiany są planowane?

<W najnowszym projekcie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach zakłada zmiany, które wpłyną na przyznawanie uprawnień budowlanych. Zmianie ulegną przede wszystkim kwalifikacje wykształcenia oraz kryteria związane z praktyką zawodową (program na komputer). Co więcej, egzamin pisemny nie będzie już musiał mieć formy testu, co ułatwi weryfikację wiedzy i umiejętności kandydatów. Zmian jest jednak znacznie więcej, a oto najważniejsze z nich (program na telefon)

<+W nowym projekcie ustawy zapisano, że kwalifikacji posiadanego przez kandydata doświadczenia będą dokonywać komisje kwalifikacje, które analizować będą m.in.,, suplementy do dyplomu. Obecnie kwalifikacja jest dokonywana jest wyłącznie poprzez potwierdzenie zgodności ukończonego kierunku z listą odpowiednich lub pokrewnych kierunków wyszczególnionych w rozporządzeniu (program na egzamin ustny).

<Zgodnie z planowanymi zmianami samorządy zawodowe będą opracowywać standardy praktyki zawodowej. Spełnienie określonych w nich kryteriów jakościowych będzie warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej kandydatów. Ponadto w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń zmianie ulegnie okres praktyki zawodowej – wymagane będzie 1,5 roku praktyki projektowej i tylko pół roku praktyki na budowie (promocja 3 w 1).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane – jakie zmiany są planowane?

Podział na egzamin pisemny i ustny zostanie zachowany, jednak egzamin pisemny nie będzie już musiał mieć formy testu (segregator). Zgodnie z założeniami ustawy ma to zwiększyć elastyczność weryfikacji wiedzy oraz umiejętności praktycznych przyszłych specjalistów. Ważną zmianą jest to, że w egzaminie na uprawnienia budowlane będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel ministra ds. gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa, który ma pełnić funkcję obserwatora (opinie).

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie dodany zapis o urządzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami