Blog

25.05.2019

Uprawnienia budowlane projektowe – jaka jest rola projektanta?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane projektowe – jaka jest rola projektanta?

Uprawnienia budowlane do projektowania są niezbędne, aby pełnić funkcję projektanta w procesie budowlanym. Projektant jest niezbędny, jeśli realizacja prac budowlanych wymaga projektu budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane projektowe – jaka jest rola projektanta?

Rolę projektanta zawsze pełni osoba będąca autorem wykorzystywanego projektu budowlanego.W przypadku, gdy autorów jest wielu, za projektanta uznaje się osobę będącą głównym projektantem i to właśnie ona podpisuje projekt (program na komputer). Najważniejszym obowiązkiem projektanta jest opracowanie obiektu budowlanego. Musi to być zrobione w zgodzie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz z ustaleniami, które zostały określone w decyzjach administracyjnych związanych z danym zamierzeniem budowlanym (program na telefon). Projekt musi być zgodny także z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Kolejną ważną rolą projektanta jest zapewnienie udziału w tworzeniu projektu osób, które mają uprawnienia budowlane projektowe w wymaganej specjalności, np. elektrycznej czy sanitarnej (opinie o programie). Co więcej, projektant musi koordynować wzajemną koordynację wykonywanych opracowań projektowych, dbając zwłaszcza o uwzględnienie kwestii związanych z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zadaniem projektanta jest sporządzenie informacji niezbędnych do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokładne określenie obszaru, na który będzie oddziaływał dany obiekt (segregator aktów prawnych).

Obowiązki projektanta

Obowiązkiem projektanta jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie, jaki wynika z przepisów. Jest on zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości związanych z projektem i znajdującymi się w nim rozwiązaniami (promocja 3 w 1). Sporządza on i uzgadnia indywidualną dokumentacją techniczną oraz sprawuje nadzór autorski.

Projektant ma praw wstępu na teren budowy oraz sporządzania zapisów w dzienniku budowy. Poprzez wpis do dziennika budowy projektant może zażądać wstrzymania robót budowlanych (program egzamin ustny). Sytuacja ta ma miejsce, gdy stwierdzi on wykonywanie robót niezgodnie z projektem lub możliwość powstania zagrożenia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami