Uprawnienia budowlane – przepisy

Uprawnienia budowlane to decyzja administracyjna, podejmowana przez ograny samorządu zawodowego inżynierów lub architektów. Dzięki tej decyzji możliwe jest sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Osoby, które takie funkcje sprawują, zgodnie z prawem ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie swojej pracy w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (program na telefon).

Uprawnienia budowlane – przepisy

Ponadto wymagane jest wykonywanie swojej pracy z należytą starannością oraz dbałością o jej odpowiednią organizację, jakość i bezpieczeństwo (program egzamin ustny). Decyzja o nadaniu uprawnienia budowlanych jest wpisywana do centralnego rejestru, a osoba posiadająca uprawnienia trafia na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Przynależność do izby jest potwierdzana zaświadczeniem, który wydaje ta izba – zaświadczenie ma termin ważności.
Wszystkie organy samorządu zawodowego są zobowiązane przepisami do natychmiastowego przekazywania informacji dotyczących:
• wpisu danej osoby na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• wykreśleniu danej osoby z listy członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (opinie o programie).

Dzięki temu informacje te mogą być ujawnione w centralnym rejestrze. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mają także osoby, których kwalifikacje zawodowe uznano na podstawie przepisów odrębnych (segregator aktów prawnych).
Uprawnienia budowlane w Polsce udzielane są do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi. W uprawnieniach określa się wybraną specjalność oraz ewentualnie specjalizację techniczno-budowlaną, a także zakres robót budowlanych i prac projektowych, jakie będą objęte danym uprawnieniem. Co ważne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi są podstawą dającą prawo do wykonywania niektórych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3  w 1).

Uprawnienia

Uprawnienia są udzielane w następujących specjalnościach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej – mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń – telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !