Blog

15.04.2019

Uprawnienia budowlane – statystyki

Uprawnienia budowlane – statystyki

Uprawnienia budowlane można uzyskać po złożeniu egzaminu państwowego składającego się z części pisemnej oraz ustnej (program na komputer). W części pisemnej, mającej formę testu jednokrotnego wyboru, kandydaci muszą udzielić przynajmniej 75% prawidłowych odpowiedzi. W samym 2017 roku okręgowe izby inżynierów miały do rozpatrzenia aż 6910 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (program na telefon). Łącznie w sesji wiosennej i jesiennej ponownie do egzaminu testowego przystępowało 1188 osób, natomiast do poprawy części ustnej przystąpiło 1973 kandydatów. Osoby te nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach – do tego grona zalicza się również kandydatów, którym na własną prośbę odroczono termin egzaminu. Łącznie do egzaminu pisemnego przystąpiło 7475 osób, a do ustnego 7826. Pozytywny wynik otrzymały 5922 osoby, natomiast negatywny 2500 osób (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Spora liczba kandydatów

Uprawnienia budowlane – statystyki

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyła się specjalność konstrukcyjno-budowlana. Nikt nie zdawał natomiast na specjalność wyburzeniową (program na egzamin ustny). Już do kilku lat, czyli od momentu wprowadzenia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej, zauważyć można znacznie gorsze wyniki egzaminów ustnych. Skutkiem tego jest spora liczba kandydatów, którym uprawnień nie udaje się uzyskać podczas jednej sesji. W 2018 roku w obu sesjach od egzaminu dopuszczonych było w sumie 8685 osób (promocja 3 w 1). Po części ustnej egzaminu uprawnienia budowlane zostały przyznane 5758 inżynierom budownictwa. Oznacza to, że prawie 3 tysiące osób nie zdało egzaminu.
Najwięcej osób, bo aż 2681, zdawało w roku 2018 na specjalność konstrukcyjno-budowlaną – roku 2017 liczba ta wynosiła 2615. W specjalności instalacyjnej sanitarnej w roku 2018 zdawały 1074 osoby, natomiast w roku 2017 1254 osoby. W przypadku specjalności instalacyjnej elektrycznej kandydatów w roku 2018 było 804, a w 2017 899 (segregator). W specjalności telekomunikacyjnej egzamin zdawało w 2018 89 osób, a w 2017 83 osoby. Sporo osób starało się o specjalność drogową – w 2018 641, w 2017 609. O specjalność inżynieryjną mostową starało się w 2018 237 osób, a w 2017 230 osób (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami