Blog

Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 10
15.04.2019

Uprawnienia budowlane – statystyki

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – statystyki

Uprawnienia budowlane można uzyskać po złożeniu egzaminu państwowego składającego się z części pisemnej oraz ustnej (program na komputer). W części pisemnej, mającej formę testu jednokrotnego wyboru, kandydaci muszą udzielić przynajmniej 75% prawidłowych odpowiedzi. W samym 2017 roku okręgowe izby inżynierów miały do rozpatrzenia aż 6910 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (program na telefon). Łącznie w sesji wiosennej i jesiennej ponownie do egzaminu testowego przystępowało 1188 osób, natomiast do poprawy części ustnej przystąpiło 1973 kandydatów. Osoby te nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach – do tego grona zalicza się również kandydatów, którym na własną prośbę odroczono termin egzaminu. Łącznie do egzaminu pisemnego przystąpiło 7475 osób, a do ustnego 7826. Pozytywny wynik otrzymały 5922 osoby, natomiast negatywny 2500 osób (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Spora liczba kandydatów

Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane – statystyki

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyła się specjalność konstrukcyjno-budowlana. Nikt nie zdawał natomiast na specjalność wyburzeniową (program na egzamin ustny). Już do kilku lat, czyli od momentu wprowadzenia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej, zauważyć można znacznie gorsze wyniki egzaminów ustnych. Skutkiem tego jest spora liczba kandydatów, którym uprawnień nie udaje się uzyskać podczas jednej sesji. W 2018 roku w obu sesjach od egzaminu dopuszczonych było w sumie 8685 osób (promocja 3 w 1). Po części ustnej egzaminu uprawnienia budowlane zostały przyznane 5758 inżynierom budownictwa. Oznacza to, że prawie 3 tysiące osób nie zdało egzaminu.
Najwięcej osób, bo aż 2681, zdawało w roku 2018 na specjalność konstrukcyjno-budowlaną – roku 2017 liczba ta wynosiła 2615. W specjalności instalacyjnej sanitarnej w roku 2018 zdawały 1074 osoby, natomiast w roku 2017 1254 osoby. W przypadku specjalności instalacyjnej elektrycznej kandydatów w roku 2018 było 804, a w 2017 899 (segregator). W specjalności telekomunikacyjnej egzamin zdawało w 2018 89 osób, a w 2017 83 osoby. Sporo osób starało się o specjalność drogową – w 2018 641, w 2017 609. O specjalność inżynieryjną mostową starało się w 2018 237 osób, a w 2017 230 osób (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 16 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 17 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 18
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 19
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 20 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 21 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 22
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 32 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 33 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 34
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 35
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 36 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 37 Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 38
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cechy technologiczne spoiw mineralnych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami