Blog

Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w 2010 roku

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w 2010 roku

 
Marzena Krawczyk
Marzena Krawczyk

Użytkownik: Marzena Krawczyk Specjalność: Instalacje sanitarne - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń Izba: Pomorska    Egzamin: wiosna 2010

Nazywam się Marzena Krawczyk. Egzamin zdawałam ze specjalności instalacje sanitarne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. To był maj w roku 2010. Do złożenia dokumentów namówili mnie znajomi z budowy, ponieważ gdy dowiedziałam się ile oni zarabiają mając uprawnienia budowlane, prawie zemdlałam. W stosunku do nich przed zrobieniem uprawnień miałam dokładnie 2,5 raza mniejszą wypłatę niż oni. Powiedziałam sobie, że tak nie może być, ponieważ nie po to się uczyłam tyle czasu na studiach, przeszłam bardzo trudne egzaminy w każdej sesji, żeby teraz zatrzymać się w karierze zawodowej i być do końca życia inżynierem budowy. Poza tym planowałam dziecko i bardzo zależało mi, aby zrobić uprawnienia budowlane jeszcze przed pójściem na macierzyński. Aby dostać nową umowę z wyższym wynagrodzeniem i żeby już po urodzeniu dostawać większą pensję. Dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego złożyłam w lutym.

Książka praktyki zawodowej

Po miesiącu otrzymałam informację, że pozytywnie przeszłam etap kwalifikacji, tzn. że książka praktyki zawodowej, którą złożyłam została oceniona pozytywnie i mogłam zacząć przygotowywać się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Naukę zaczęłam od razu po otrzymaniu pocztą pisma o zgodzie do przystąpienia do egzaminu. Wykupiłam licencję ze portalu www.uprawnienia-budowlane.pl do programu na telefon. Nie miałam wtedy jeszcze komputera, więc musiałam uczyć się z programu mobilnego. Codziennie rozwiązywałam po kilka zestawów z pytaniami. I tak już kilka przed egzaminem byłam nauczona wszystkich pytań na pamięć. Super sprawą w programie była opcja podpowiedzi rysunkowych do każdego pytania. Bardzo to ułatwiło naukę, dzięki czemu odpowiedzi na pytania stawały się jasne i przejrzyste. Na egzaminie uzyskałam 92%. Pytania były praktyczne takie same z jakich uczyłam się w programie.

program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na telefon Android
program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na telefon Android
 

Po egzaminie pisemnym przyszedł czas na egzamin ustny. Tutaj było trochę trudniej, ponieważ zawsze byłam słabsza z ustnych odpowiedzi i trochę się stresowałam. W tym samym dniu co zdałam egzamin pisemny, wykupiłam klucz licencyjny do trybu Egzamin Ustny w programie na telefon. Nauczyłam się również z tej bazy wszystkich pytań i dodatkowo przejrzałam kilka razy dziennik budowy i projekty, w których brałam udział. Na budowie codziennie robiłam zdjęcia postępu prac, więc też dzięki nim mogłam sobie odświeżyć co po kolei było wykonywane. Pytania z egzaminu ustnego jakie zapamiętałam: Czy dopuszcza się kanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń położonych niżej od maksymalnego poziomu ścieków w sieci zewnętrznej? Czy dopuszcza się kanalizacyjne podejścia zbiorcze? Jakie odwodnienia zejść do piwnic i garaży należy stosować w kanalizacji ogólnospławnej? W jakich budynkach dopuszcza się stosowanie pionów deszczowych (spustów) zewnętrznych? Podać, dla jakiej temperatury wody instalacyjnej oblicza się przyrost objętości właściwej wody przy stosowaniu przeponowych naczyń wzbiorczych, podać sposób obliczenia średnicy zaworu bezpieczeństwa dla instalacji wodnej c.o. zasilanej z wymiennika ciepła i zabezpieczonej przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Dostałam nową umowę

Omówić wpływ umieszczenia przeponowego naczynia wzbiorczego w górnej części instalacji grzewczej na jego pojemność. Jak powinna być zabezpieczona instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego przyłączona do sieci cieplnej za pomocą węzłów cieplnych bezpośrednich, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia? Gdzie należy umieszczać zawory bezpieczeństwa dobierane wg normy „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych”. Przy projektowaniu wewnętrznej sieci wodociągowej i rozmieszczenia wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych uwzględnić należy nominalny zasięg odpowiednich urządzeń. Jaki zasięg nominalny poziomy odpowiada punktom poboru wody do celów przeciwpożarowych? Egzamin Ustny zdałam z wynikiem 88%. Trochę się denerwowałam i mieszały mi się fakty 🙂 Ale uwierzcie, że komisja egzaminacyjna jest naprawdę bardzo życzliwie nastawiona i pomaga przy odpowiedzi. Po zdobyciu uprawnień budowlanych moje wynagrodzenie wzrosło dwukrotnie. Dostałam nową umowę i mogłam już spokojnie dalej układać sobie życie. Pozdrawiam serdecznie, Marzena Krawczyk

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 15 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 16 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 17
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 18
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 19 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 20 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 21
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 31 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 32 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 33
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 34
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 35 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 36 Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 37
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja deskowań i rusztowań zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami