Blog

07.09.2018

Zakres oddziaływania

W artykule znajdziesz:

Zakres oddziaływania

Dzięki nowelizacji prawa budowlanego więcej obiektów można budować na podstawie zgłoszenia. Dotyczy to przede wszystkim domów jednorodzinnych wolnostojących, jeśli ich obszar oddziaływania mieści się na danej działce (program na komputer). Obszarem oddziaływania nazywa się działkę, na której zaplanowana jest zabudowa, a także zagospodarowanie ternu wokół mającego powstać obiektu. Teren przeznaczony pod budowę podlega ograniczeniom, określonym w przepisach odrębnych i ogólnych (program na telefon). Ustalenie stron w postępowaniu oraz innych ważnych kwestii jest uzależnione od prawidłowego ustalenia zakresu oddziaływania inwestycji na sąsiednie tereny. Obszar oddziaływania jest określany w dokumentacji architektonicznej przez projektanta (program na egzamin ustny).

Oddziaływania obiektu

Zakres oddziaływania

W celu określenia zakresu oddziaływania obiektu pod uwagę brane są takie kwestie jak:
• zacienienie – należy sprawdzić czy dany budynek nie będzie powodował ograniczenia dopływu światła słonecznego do zabudowy sąsiedniej (promocja 3 w 1),
• ochrona przeciwpożarowa – konieczne jest sprawdzenie czy spełnione będą warunki dotyczące odległości od zabudowy na sąsiednich terenach lub od granicy działki,
• elementy zagospodarowania terenu – pod uwagę brane są również odległości takich elementów zagospodarowania terenu jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, szczelne szamba, studnie, zbiorniki na gaz itp. Powstające obiekty nie mogą powodować utrudnień w lokalizacji domu czy podobnych obiektów na działce sąsiedniej (segregator). Jeśli na sąsiedniej działce konieczna będzie zmiana odległości inwestycji od granicy działki, wówczas są sąsiednia działka znajdzie się w obszarze oddziaływania.
Projekt musi również sprawdzić, czy dla danej działki obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków, ochrony środowiska, krajobrazu czy ochrony przyrody, a także wytycznych urbanistycznych, dla prawa wodnego, dróg publicznych oraz innych (opinie). Dopiero wtedy, gdy dany projekt spełnia wszystkie przepisy odrębne i ogólne, a jego obszar oddziaływania jest wyłącznie na danej działce, możliwe jest zgłoszenie budowy. W przeciwnym wypadku konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami