Uprawnienia budowlane w Polsce – krótka historia

W Polsce kwestie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych zostały po raz pierwszy uregulowane w Rozporządzeniu Prezydenta RP „O prawie budowlanym i zabudowie osiedli”, które zostało wydane w 1928 roku (program na komputer). To właśnie wtedy w sposób oficjalny wprowadzono obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby, które zawodowo zajmują się budownictwem, a według współczesnej nomenklatury, pełnią samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon). Chociaż przepisy ustanowiono roku 1928 po raz pierwszy i nie były one zbyt dokładne, to obowiązywały aż do roku 1961. To właśnie wtedy, pierwszy raz po wojnie, uchwalono ustawę Prawo budowlane. Ustawa ta była oczywiście dopasowana do panujących wówczas realiów ekonomicznych i politycznych (program na egzamin ustny).

Obowiązek zdania egzaminu

Uprawnienia budowlane w Polsce

Dzięki niej absolwenci wydziałów inżynierii lądowej mieli prawo do sporządzania projektów architektonicznych z wyjątkiem obiektów zabytkowych, pomników czy monumentalnych obiektów użyteczności publicznej (promocja 3 w 1).
Cechą, która była wspólna dla obu wymienionych regulacji prawnych, był obowiązek zdania egzaminu, po którym można było uzyskać uprawnienia budowlane (segregator). Od roku 1928 do 1974 wszystkie osoby, które chciały zdobyć uprawnienia budowlane, musiały nie tylko udokumentować określone przez prawo wykształcenie, ale także odbyć wymaganą praktykę zawodową i zdać egzamin, który przeprowadzała powołana w tym celu komisja.
Dopiero w roku 1974 w życie wprowadzono kolejną ustawę Prawo budowlane. Zupełnie zmieniono w niej procedury związane z nadawaniem uprawnień budowlanych. Przede wszystkim zlikwidowano egzamin na uprawnienia budowlane, a sama nazwa „uprawnienia budowlane” została zastąpiona na „stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie). Ustawa obowiązywała aż do 31 grudnia 1994 roku. Już 7 lipca 1994 wprowadzono w życie nową ustawę Prawo budowlane, która nie tylko przywróciła obowiązek zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane, ale również nazwę „uprawnienia budowlane”.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !