Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane w Polsce - wymagania

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w Polsce - wymagania


Uprawnienia budowlane w Polsce – wymagania

 

Oferta: Na naszej stronie znajdą Państwo program do nauki na uprawnienia budowlane TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. W obydwu wersjach dostępny jest tryb Egzaminu Ustnego. Przed zakupem kluczy licencyjnych możesz przeczytać opinie oraz sprawdzić promocje 3 w 1.

 

Nie każdy może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, ponieważ konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków. Zależą one od wybranej specjalności i tego, czy uprawnienia mają być wydane bez ograniczeń czy z ograniczeniami. Inne warunki są dla uprawnień do projektowania, a inne do prowadzenia prac budowlanych.

 

Uprawnienia budowlane do projektowania

 

Najwięcej możliwości dają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, jednak ich zdobycie wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim przyszły projektant musi ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku, który jest odpowiedni dla wybranej specjalności. Konieczne jest także odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie.
Do uzyskania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie niezbędne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalnością lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności. Tutaj także niezbędna jest roczna praktyka na budowie oraz roczna praktyka przy sporządzaniu projektów.

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą uzyskać osoby, które ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalnością. Ponadto konieczne jest odbycie odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie.
Uprawnienia w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym na wybranej specjalności, studiów pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalnością lub pokrewnym dla wybranej specjalności. Ponadto wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem. W zależności od wykształcenia wymagana jest praktyka półtoraroczna, trzyletnia lub czteroletnia. Największe wymagania należy spełnić składając wniosek o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami