Blog

Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w Polsce - wymagania

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w Polsce - wymagania


Uprawnienia budowlane w Polsce – wymagania

 

Oferta: Na naszej stronie znajdą Państwo program do nauki na uprawnienia budowlane TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. W obydwu wersjach dostępny jest tryb Egzaminu Ustnego. Przed zakupem kluczy licencyjnych możesz przeczytać opinie oraz sprawdzić promocje 3 w 1.

 

Nie każdy może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, ponieważ konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków. Zależą one od wybranej specjalności i tego, czy uprawnienia mają być wydane bez ograniczeń czy z ograniczeniami. Inne warunki są dla uprawnień do projektowania, a inne do prowadzenia prac budowlanych.

 

Uprawnienia budowlane do projektowania

 

Najwięcej możliwości dają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, jednak ich zdobycie wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim przyszły projektant musi ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku, który jest odpowiedni dla wybranej specjalności. Konieczne jest także odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie.
Do uzyskania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie niezbędne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalnością lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności. Tutaj także niezbędna jest roczna praktyka na budowie oraz roczna praktyka przy sporządzaniu projektów.

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą uzyskać osoby, które ukończyły studia drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalnością. Ponadto konieczne jest odbycie odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie.
Uprawnienia w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym na wybranej specjalności, studiów pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalnością lub pokrewnym dla wybranej specjalności. Ponadto wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem. W zależności od wykształcenia wymagana jest praktyka półtoraroczna, trzyletnia lub czteroletnia. Największe wymagania należy spełnić składając wniosek o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 15 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 16 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 17
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 18
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 19 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 20 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 21
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 31 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 32 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 33
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 34
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 35 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 36 Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 37
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mieszaniny pyłów w powietrzu zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami