Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – jak wygląda egzamin pisemny?

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej jest nieco inny niż pozostałe egzaminy (program na komputer). Przede wszystkim nie przeprowadza go izba inżynierów, ale izba architektów, która określa jego przebieg oraz zakres w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjne. Pytania na egzamin przygotowują Komisja Kwalifikacyjne Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, bazując na obowiązujących przepisach. Przed egzaminem izba każdorazowo publikuje wykaz aktów prawnych i norm, które trzeba znać, aby zaliczyć egzamin. W bazie pytań, bazujących na aktach prawnych, może być nawet kilka tysięcy zagadnień (program na telefon).

Test jednokrotnego wyboru

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – jak wygląda egzamin pisemny?

Część pisemna egzaminu to test jednokrotnego wyboru, podczas którego zdający musi zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź z trzech możliwych (program na egzamin ustny). W czasie egzaminu pisemnego zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń, które są wyposażone w elektroniczną pamięć lub mogą być wykorzystane do porozumiewania się na odległość. Test złożony jest z łącznie 60 pytań egzaminacyjnych, z czego:
• 42 pytania dotyczą zakresu przepisów wykonawczych oraz ustaw, które są związane ze specjalnością architektoniczną (promocja 3 w 1),
• 12 pytań dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych,
• 6 pytań jest związanych z Kodeksem postępowania administracyjnego (segregator).
Pisemna część egzaminu trwa 90 minut, a wymagana liczba poprawnych odpowiedzi to 45, czyli 75% wszystkich pytań. Testy są sprawdzane od razu po zakończeniu egzaminu pisemnego, po czym następuje ogłoszenie wyników. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik, mogą przystąpić od egzaminu ustnego, który odbywa się w wyznaczonych terminach (opinie). Jeśli nie uda się zaliczyć egzaminu pisemnego, to konieczne jest ponowne wniesienie całej kwoty za egzamin. Wówczas można przystąpić do testów jeszcze raz, podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej. Jeśli nie powiedzie się podczas egzaminów ustnych, to wpłaca się tylko część kwoty i można podchodzić do egzaminu jeszcze raz, podczas gdy testy zachowują ważność.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !