Blog

06.04.2019

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – jak wygląda egzamin pisemny?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – jak wygląda egzamin pisemny?

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej jest nieco inny niż pozostałe egzaminy (program na komputer). Przede wszystkim nie przeprowadza go izba inżynierów, ale izba architektów, która określa jego przebieg oraz zakres w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjne. Pytania na egzamin przygotowują Komisja Kwalifikacyjne Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, bazując na obowiązujących przepisach. Przed egzaminem izba każdorazowo publikuje wykaz aktów prawnych i norm, które trzeba znać, aby zaliczyć egzamin. W bazie pytań, bazujących na aktach prawnych, może być nawet kilka tysięcy zagadnień (program na telefon).

Test jednokrotnego wyboru

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – jak wygląda egzamin pisemny?

Część pisemna egzaminu to test jednokrotnego wyboru, podczas którego zdający musi zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź z trzech możliwych (program na egzamin ustny). W czasie egzaminu pisemnego zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń, które są wyposażone w elektroniczną pamięć lub mogą być wykorzystane do porozumiewania się na odległość. Test złożony jest z łącznie 60 pytań egzaminacyjnych, z czego:
• 42 pytania dotyczą zakresu przepisów wykonawczych oraz ustaw, które są związane ze specjalnością architektoniczną (promocja 3 w 1),
• 12 pytań dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych,
• 6 pytań jest związanych z Kodeksem postępowania administracyjnego (segregator).
Pisemna część egzaminu trwa 90 minut, a wymagana liczba poprawnych odpowiedzi to 45, czyli 75% wszystkich pytań. Testy są sprawdzane od razu po zakończeniu egzaminu pisemnego, po czym następuje ogłoszenie wyników. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik, mogą przystąpić od egzaminu ustnego, który odbywa się w wyznaczonych terminach (opinie). Jeśli nie uda się zaliczyć egzaminu pisemnego, to konieczne jest ponowne wniesienie całej kwoty za egzamin. Wówczas można przystąpić do testów jeszcze raz, podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej. Jeśli nie powiedzie się podczas egzaminów ustnych, to wpłaca się tylko część kwoty i można podchodzić do egzaminu jeszcze raz, podczas gdy testy zachowują ważność.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami