Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej i mostowej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej i mostowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej i mostowej

 

Zakres uprawnień budowlanych jest różny dla każdej specjalności. W ramach każdej specjalności uprawnienia związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznej mogą być nieograniczone lub ograniczone.

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z:
• drogami publicznym i przepustami oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• drogami dla ruchu oraz postoju statków powietrznych wraz z przepustami.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie ograniczonym pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów jak:
• drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne z przepustami, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla postoju i ruchu statków powietrznych.

 

Uprawnienia budowlane inżynieryjne w specjalności inżynieryjnej mostowej

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń upoważniają do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania obiektów budowlanych takich jak:
• drogowe obiekty inżynierskie, określone w przepisach o drogach publicznych,
• kolejowe obiekty inżynieryjne, do których zalicza się mosty, wiadukty, tunele liniowe, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych. Szczegóły związane z warunkami technicznym oraz usytuowaniem są określone w przepisach.
Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń upoważnia także do obliczania światła przepustów i mostów.
Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie mogą projektować obiekty budowlane i kierować robotami budowlanymi określonych obiektów, np.:
• przepustów,
jednoprzęsłowych obiektów mostowych posadowionych na stabilnym gruncie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i mającym maksymalną rozpiętość 21m.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami