Uprawnienia budowlane – wykształcenie i praktyka zawodowa

Uprawnienia budowlane – wykształcenie i praktyka zawodowa


Uprawnienia budowlane udzielane są w różnych specjalnościach, spośród których mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane (program na komputer). Oczywiście, aby móc uzyskać uprawnienia w określonej specjalizacji, rodzaju i zakresie należy mieć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

W rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określono kierunki studiów odpowiednie i pokrewne dla specjalności oraz zawody, które pozwalają na zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie (program na telefon). Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które posiadają tytuł magistra na kierunku odpowiednim dla swojej specjalności oraz odbyły roczną praktykę przy projektowaniu i roczną praktykę na budowie (program egzamin ustny).

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie dostępne są dla tych osób, które ukończyły studia inżynierskie na kierunku odpowiednim dla swojej specjalności lub ukończyły studia magisterskie na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności. W tym przypadku także niezbędna jest roczna praktyka na budowie i roczna praktyka przy projektowaniu. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nie wymagają praktyki projektowej, a jedynie wykonawczej (opinie o programie).

Technicy i mistrzowie

Trwa ona półtora roku, jeśli kandydat ma tytuł magistra na kierunku odpowiednim dla specjalności, lub trzy lata, jeśli kandydat ma tytuł inżyniera na kierunku odpowiednim dla swojej specjalności (segregator aktów prawnych).
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie są dostępne nie tylko dla osób po studiach, ale również dla techników i mistrzów. Czas praktyki wygląda wówczas następująco:
• półtora roku dla studiów II stopnia na kierunku pokrewnym lub studiów I stopnia na kierunku odpowiednim,
• trzy lata dla studiów I stopnia na kierunku pokrewnym,
• cztery lata dla tytułu zawodowego technika lub mistrza w jednym z zawodów związanych z budownictwem, odpowiednim dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !