Uprawnienia budowlane – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W grudniu 2017 roku w czasie posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej ustalono, że wykonany zostanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uprawnień budowlanych (program na komputer). W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
• główny specjalista Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – dr hab. Joanna Smarż,
• przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzej Falkowski (program na telefon).

Inicjatywa ustawodawcza

Uprawnienia budowlane – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Przeważającą większością głosów podjęto decyzję o przygotowaniu inicjatywy ustawodawczej, której celem jest przygotowanie projektu ustawy służącej zmianie prawa budowlanego w zakresie, jaki wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 roku sygn. K 39/15 (https://uprawnienia-budowlane.pl). Według tego orzeczenie od 13 lutego 2019 roku nie będzie już obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na egzamin ustny).
Oznacza to, że jeśli w ustawie nie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany, zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej nie będą uprawnione do nadawania uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Decyzja senatu jest zgodna z postulatami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która dotyczy zawodów inżyniera budownictwa i architekta. Przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postulowali m.in. o to, aby przystąpić do zmian w spokojnej atmosferze i bez presji czasu, skupiając się przede wszystkim na wykonaniu wspomnianego wyroku (segregator).
W trakcie posiedzenia, obecny na nim sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Artur Soboń, poinformował zebranych, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace związane z dwoma odrębnymi ustawami dotyczącymi każdego z wymienionych zawodów. Na początek stycznia 2019 roku przewidziano pierwsze czytanie ustawy, które ma zmienić prawo budowlane w zakresie wymaganym przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego (opinie). Jeśli chodzi o dalszy przebieg wspomnianych prac, to szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !