Uprawnienia drogowe - asfalt porowaty


Nawierzchnie drogowe - uprawnienia budowlane
Nawierzchnie drogowe - uprawnienia budowlane

Otwarta struktura. Objętość nie wypełniona lepiszczem waha się w granicach 16-25% v/v. Stosowana do górnych warstw konstrukcji nawierzchni (warstwy ścieralnej i czasem do w-y wiążącej. Duża zawartości grubego kruszywa oraz niska zawartości frakcji piaskowej i wypełniacza. Trwałość asfaltu drenażowego wynosi 8-9 lat:


• odprowadzania wody z nawierzchni- zmniejsza się zatem zjawisko akwaplanacji, a więc możliwość poślizgu;
• zmniejszania hałaśliwości;
• zmniejszania oślepiania przez odbijanie świateł reflektorów pojazdów od powierzchni warstwy ścieralnej.
• odpornością na deformacje;
• zwiększona szorstość


Wady


W pory nawierzchni wnikają wszelkie zanieczyszczenia – pyły, drobne kruszywo, itp., które powodują z czasem zapychanie się wewnętrznej sieci kanalików, na co potwierdzeniem są liczne badania zmian zawartości wolnej przestrzeni w mieszance w czasie. Powoduje to stopniowe pogarszanie się drenażu (wnikania wody i jej odprowadzania), a więc podstawowa zaleta nawierzchni porowatej ulega osłabieniu.

 

Mieszankę układamy na warstwę skropioną emulsją asfaltową. Ilość emulsji zależy od rodzaju podłoża.. Należy odczekać aż emulsja ulegnie rozpadowi, czas rozpadu zależy od rodzaju emulsji (wynosi od 2 do 12 godz.). Grubość warstwy nie mniejsza niż 2,5 krotność max ziarna. Oszacować grubość układanej warstwy, ponieważ przy zagęszczaniu mieszanka siądzie o ok. 15-20 % im grubsza warstwa tym bardziej osiada.


Należy pamiętać aby układając bitumiczną warstwę górną przesunąć spoinę pionową o min. 15 cm (najlepiej 20cm).


Spoiny prostoliniowe, równoległe do osi jezdni


Prędkość rozkładarki dostosowana do wydajności WMB, transportu – nie dopuszczać do przestojów w trakcie układania.


Temperatura rozkładania mieszanki 150-180 C


Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).


Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !