Uprawnienia hydrotechniczne a możliwości na rynku pracy

 

Uprawnienia hydrotechniczne a możliwości na rynku pracy

Uprawnienia budowlane dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Dzięki nim można być projektantem budowlanym, kierownikiem budowy, kierownikiem robót budowlanych czy inspektorem nadzoru budowlanego bądź inwestorskiego. Możliwości jest naprawdę sporo, podobnie zresztą jak specjalności uprawnień budowlanych. Jedną z nich jest specjalność hydrotechniczna, którą mogą uzyskać osoby mające dyplom ukończenia studiów na kierunku budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, budownictwo lub inżynieria środowiska. Uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności dostępne są też dla osób, które mają tytuł technika budownictwa, technika budownictwa wodnomelioracyjnego, technika inżynierii środowiska i melioracji, technika budownictwa wodnego lub technika melioracji wodnych (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi w stosunku do następujących obiektów:
• morskie budowle hydrotechniczne,
• tymczasowe i stałe budowle hydrotechniczne w rozumieniu warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle hydrotechniczne oraz ich usytuowanie.

Jeśli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej są w ograniczonym zakresie, to można dzięki nim projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w zakresie następujących obiektów:
• budowle hydrotechniczne IV klasy ważności,
• budowle morskie IV klasy chronionego obszaru (program egzamin ustny).

Zdobycie uprawnień bez ograniczeń


Oczywiście dotyczy to wyłącznie obiektów wskazanych w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać wszystkie budowle hydrotechniczne oraz ich usytuowanie (opinie o programie). Ponadto obiekty te muszą odpowiadać warunkom technicznym dotyczącym morskich budowli hydrotechnicznych oraz ich usytuowania (segregator aktów prawnych). Biorąc pod uwagę rynek pracy dla osób mających takie uprawnienia, na pewno większe możliwości daje zdobycie uprawnień bez ograniczeń (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !