Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne

 

Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne

Podczas egzaminów na uprawnienia budowlane, przeprowadzanych w okręgowych izbach inżynierów budownictwa, wymagana jest znajomość bardzo dużej bazy aktów prawnych, zawierającej aż 166 pozycji (program na komputer). Wśród nich znajdują się te, które są zdecydowanie najważniejsze, a bez ich znajomości nie ma co marzyć o zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane. Podstawa to oczywiści ustawa Prawo budowlane, ponieważ to właśnie o nią opiera się wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w Polsce (program na telefon).

W ramach przygotowań do egzaminu trzeba przeczytać tekst całej ustawy przynajmniej kilka razy i oczywiście ze zrozumieniem.

Dla specjalności instalacyjnych duże znaczenie ma również znajomość poszczególnych rozdziałów branżowych z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (program egzamin ustny). Konieczne trzeba też przyswoić sobie rozporządzenia dotyczące warunków technicznych w zakresie poszczególnych specjalności. W tym wypadku konieczne jest uczenie pamięciowe, ponieważ pytania często dotyczą określonych w przepisach wartości (opinie o programie).

Najważniejsze rozporządzenia dla specjalności instalacyjnych


Najważniejsze rozporządzenia dla specjalności instalacyjnych to:
• dla uprawnień telekomunikacyjnych – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
• dla uprawnień elektrycznych – Rozporządzenie Ministra Łączności z 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (segregator aktów prawnych),
• dla uprawnień sanitarnych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
Oczywiście to jeszcze nie wszystko, ponieważ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędna jest również znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dla uprawnień wykonawczych duże znaczenie mają również rozporządzenia w zakresie BHP (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !